Subscribe to RSS - svetniki

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: svetniki

V prispevku je predstavljeno zaobljubno darovanje votivov v cerkvi sv.

095-107

Opisan je ljudski odnos do zdravja, bolezni in smrti v posameznih obdobjih razvoja človeškega duh

045-062

V slovenskem protestantskem katekizmu, ki ga je napisal Primož Trubar leta 1575 je med drugi