Subscribe to RSS - simbolika

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: simbolika

Prispevek prikazuje odnose med dvema sistemoma poimenovanj v tradicionalni slovanski kulturi: med