Subscribe to RSS - semiotika

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: semiotika

Prispevek prikazuje odnose med dvema sistemoma poimenovanj v tradicionalni slovanski kulturi: med