Subscribe to RSS - ples

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ples

Prispevek se v kratkem pogledu v polje antropologije telesa dotakne razmišljanj o telesu v poveza

V zadnjih dveh desetletjih se je bistveno spremenilo delovanje otroških folklornih skupin, ki nis

043-060

Avtor v prispevku obravnava vprašanja folkloriziranja plesnega izročila.

115-134