Subscribe to RSS - Mehika

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Mehika

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

V treh mehiških zveznih državah polotoka Jukatana, v državi Chiapas in v Gvatemali že tisočletja

127-136

Prispevek razlaga koncept zdravje-bolezen pri Indijancih Zoque iz severnega Chiapasa v Mehiki in

101-126
Za razumevanje boja zapatistk je pomembno
147-168