Subscribe to RSS - medicina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: medicina

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

V prispevku je predstavljen oris babištva na Tržaškem in delovanje šantle Ane Slavec, ki je bila

Prispevek govori o Hahnemannovi homeopatiji v Sloveniji od začetka 19. stoletja do danes.

329-335

Prispevek razlaga koncept zdravje-bolezen pri Indijancih Zoque iz severnega Chiapasa v Mehiki in

101-126