Subscribe to RSS - materialna kultura

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: materialna kultura

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.

Prispevek v prvem delu sledi izbranim teoretičnim idejam, ki materialno kulturo opazujejo kot kon

015-037

Povzemajoč nekatere domače in tuje avtorje članek najprej prikaže spekter različnih poimenovanj z

107-124