Subscribe to RSS - ljudski običaji

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ljudski običaji

Osnovna elementa medčloveških in medskupinskih odnosov v vasi Ambonwarina Papui Novi Gvineji sta

139-178

Primerjalno prikazana funkcija in tipologija sredozimskih mask v nasprotju z maskami predpustnega

013-049

V besedilu Pastirji se vračajo (ali res?), v svojevrstnem epilogu knjige o ovčarstvu s selit

105-130

V članku Sejmi v Podsredi, ki je nastal kot rezultat sodelovanja na poletnem raziskovalnem t

V članku avtorica kritično obravnava dosedanje interpretacije šeg z vodo v okviru pogrebnih šeg i

223-240

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281

V sestavku so zabeležene nekatere zanimivosti o čaranju v Slovenski Istri, oz.

Edinstvena zbirka Rudolfa Krissa (1903-1973) o ljudskem verovanju Evrope je bila nanovo postavlje

125-147

Kroparski žebljarji so lovili ptiče, da so jih imeli v stanovanjih.

361-369

V treh mehiških zveznih državah polotoka Jukatana, v državi Chiapas in v Gvatemali že tisočletja

127-136

V besedilu Svila in celibat avtorica obravnava življenjske skupnosti predic svile v provinci Guan

053-065

Avtor opisuje že skoraj pozabljeno šego imenovano OSVATINA, to je kurjenje pomladanskega panja.

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.