Subscribe to RSS - knjižnice

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: knjižnice

Avtorica v članku naniza pregled problemov, ki jih imajo etnologi in antropologi v knjižnicah in

179-210

Avtor se osredotoča na zgodovino gibanja prostega programja in gibanja odprte kode ter podaja nek

165-176