Subscribe to RSS - Ivan Jager

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Ivan Jager

Zapuščino slovenskega arhitekta Ivana Jagra je Biblioteka SAZU prejela leta 1967 in leta 1969.

395-404