Subscribe to RSS - identiteta

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: identiteta

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

Prispevek v prvem delu sledi izbranim teoretičnim idejam, ki materialno kulturo opazujejo kot kon

015-037

Triestinita in italianità se še danes pogosto uporabljata kot sinonima.

Prispevek poskuša na podlagi obsežne literature osvetliti odnos med obleko in telesom.

Spreminjanju odnosa do telesa lahko sledimo tako v različnih časovnih kot tudi prostorskih kontek

Prispevek se osredotoča na proces dela pri razstavnem projektu Odjuga: Zgodbe o identitetah na pr