Subscribe to RSS - človeško telo

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: človeško telo

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

Etnologija telesa je področje raziskovanja, ki ga zanimajo veščine preoblikovanja, pohabljanja in

017-028