Subscribe to RSS - arhitektura

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: arhitektura

Zapuščino slovenskega arhitekta Ivana Jagra je Biblioteka SAZU prejela leta 1967 in leta 1969.

395-404

Kolon in gospodar - dva načina življenja in dve stanovanjski kulturi (Primera na mikro ravni

095-136

V besedilu z naslovom Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej je z nekaterimi bistveni

017-058

V članku avtor povezuje najpreprostejše kamnite konstrukcije v sistem, ki se razteza od Malte do

217-234