Subscribe to RSS - aplikativna antropologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: aplikativna antropologija

Članek predstavi razvojne trende v antropologiji, pri čemer se osredotoči na uporabo antropološki

015-033

Področje antropologije dizajna ali snovalske antropologije se je razvilo šele v zadnjih dveh dese

Avtorica v besedilu predstavi svojo izkušnjo šestmesečnega raziskovalnega dela v Nacionalnem muze

113-132