Subscribe to RSS - antropologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: antropologija

Avtor v prispevku predstavlja problematiko obrezovanja žensk oz.

Eid-Al-Adha ali nam bolj znano poimenovanje kurban bajram je muslimanski praznik, ki se praznuje

179-190

V prispevku so predstavljeni rezultati antropološke sondažne kvantitativne raziskave z metodo vpr

179-194

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

Članek raziskuje podobe podsaharskih afriških žensk.

Avtor v članku predstavi splošni oris tibetanske medicine: njeno filozofijo, zgodovino, kozmologi

Na podlagi terenskega dela v nevladni organizaciji v boju proti HIV/aidsu v Bocvani in na podlagi

119-136

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281

Antropološka znanost se v tridesetih letih radikalano oddaljuje od svoje naturalistične in m

241-253

Pričujoči članek je plod raziskave med uporabnicami Centra za socialno delo Bežigrad v Ljubljani.

S primerjalnim pregledom najpomembnejših rezultatov v razvoju moderne evropske urbane etnologije

019-034

V članku se ukvarjam z nekaterimi metodološkimi in konceptualnimi težavami, na katere naletimo ob

101-114

Avtorja ugotavljata, da je poleg prevladujoče etnološke tradicije na Slovenskem obstajal tud

259-274