Subscribe to RSS - Thomas K. Schippers

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Thomas K. Schippers

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.