Subscribe to RSS - Saša Poljak Istenič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Saša Poljak Istenič

Prispevek se prek analize lokalnih praznikov na Jančah posveča procesom družbenega ustvarjanja pr