Subscribe to RSS - Pavla Štrukelj

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Pavla Štrukelj

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174