Subscribe to RSS - Nataša Visočnik

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Nataša Visočnik

Prispevek se v kratkem pogledu v polje antropologije telesa dotakne razmišljanj o telesu v poveza