Subscribe to RSS - Mojca Ramšak

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Mojca Ramšak

Avtorica za zgodovinskim pregledom o viničarstvu v Sloveniji opisuje življenjske pogoje viničarje

295-328

Avtorica na podlagi obdelanih in objavljenih zapisnikov duš z avstrijske in slovenske Koroške, ki

289-312

V članku so predstavljeni načini, kako se je antropologija lotevala tematike vonja, temeljni doku

111-132

Avtorica v članku razmišlja o možnosti vzpostavljanja etnološke profesionalne etike, predvsem pa

183-215

Pripovedovalci iz zbirke Tako smo živeli, Življenjepisi koroških Slovencev (1993–1997) so o brezd

081-089

Avtorica v besedilu analizira spomine iz knjižne zbirke Tako smo živeli, življenjepisi koroških S

091-126

Članek govori o uporabi avto/biografske metode v slovenski etnologiji in pri tem izpostavlja tist

029-041

Predsodki o tem, da ženske bolj opravljajo kot moški, se največkrat pojavljajo v povezavi z določ

121-138

Etnologija telesa je področje raziskovanja, ki ga zanimajo veščine preoblikovanja, pohabljanja in

017-028

Etnološko preučevanje otrok zajema kulturna vrednotenja in pojmovanja otroštva, kulturne vidike o

031-041

V članku je orisano življenje in delo dr. Marije Makarovič.

017-021