Subscribe to RSS - Jože Zadravec

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Jože Zadravec

Opisan je ljudski odnos do zdravja, bolezni in smrti v posameznih obdobjih razvoja človeškega duh

045-062