Subscribe to RSS - Janja Žagar

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Janja Žagar

Pogajalsko razmerje med modo (oz. modno ponudbo
155-180

Članek izpostavlja idejo večdelne zasnove stalne razstave SEM.

191-212

Prispevek v prvem delu sledi izbranim teoretičnim idejam, ki materialno kulturo opazujejo kot kon

015-037

Prispevek predstavlja tekstilno zbirko Slovenskega etnografskega muzeja: kaj jo je oblikovalo, ka

165-179

Človekovo telo je njegova temeljna danost; z njim komuniciramo z okolico.

053-074