Subscribe to RSS - Jana Šimenc

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Jana Šimenc

Avtorica v prispevku obravnava segment bolniške izkušnje pacientov v Kliničnem centru Ljubljana n

097-117
Diskurz o zdravju in bolezni je v postmoderni
057-075