Subscribe to RSS - Jana Rošker

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Jana Rošker

V besedilu Svila in celibat avtorica obravnava življenjske skupnosti predic svile v provinci Guan

053-065

Članek poskuša bralstvu predočiti ontološke osnove tradicionalnega kitajskega dojemanja časa, ki

021-037