Subscribe to RSS - Emilija Stojmenova Duh

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Emilija Stojmenova Duh

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s