Subscribe to RSS - Darja Mihelič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Darja Mihelič

Prispevek v prvem delu opisuje možno udeležbo žene v kaznivih dejanjih v mestu Piran po določilih

045-055

Prispevek obravnava zgodovino otrok v srednjeveških mestih Trst, Koper, Izola in Piran.

017-029

Na osnovi objave tržaškega statuta prikazuje prispevek položaj Tržačank v srednjem veku: od otroš

087-102