Subscribe to RSS - Dan Podjed

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Dan Podjed

Članek predstavi razvojne trende v antropologiji, pri čemer se osredotoči na uporabo antropološki

015-033

The article describes how during the covid-19 pandemic ethnography changed, and how during the cr

Članek opiše, kako se je med pandemijo covida-19 spremenila etnografija in kako so v kriznem času

Članek se posveti fenomenu medčasja, torej vmesnega oziroma liminalnega časa, v katerem se sicerš

083-101