Subscribe to RSS - Borut Telban

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Borut Telban

Medtem ko ambonwarijski otroci iz province Vzhodni Sepik v Papui Novi Gvineji odraščajo v svoje i

087-107

Ambonwarijci iz province Vzhodni Sepik na Novi Gvineji so s pesmijo in plesom zaznamovali vse pom

117-136

Osnovna elementa medčloveških in medskupinskih odnosov v vasi Ambonwarina Papui Novi Gvineji sta

139-178