Subscribe to RSS - Andrej Dular

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Andrej Dular

Prispevek prikazuje gospodarske in družbene razmere v Metliki med svetovnima vojnama ter vire in

179-192

V januarju 1996 je Slovenski etnografski muzej za svoje zbirke pridobil bogato gradivo iz svečars

383-395

Poleg neposrednega opazovanja na terenu in informacij ljudi so za proučevanje vaške skupnosti, zl

175-182

Ob knjigi Sledovi časa - Bela krajina na razglednicah v letih 1895 do 1945 razkriva avtor s pomoč

181-196