Slovenski etnografski muzej

Kdaj 
četrtek, 23. april 2009 - 18:00
Trajanje 
2 uri

Predavanje Postavljanje mlaja v Drašičih v Beli krajini leta 1994 in 2008

predavanje in audiovizulna predstavitev

četrtek, 23. april 2009 ob 18.00 uri (razstavna hiša SEM)

mag. Andrej Dular in Nadja Valentinčič Furlan

Postavljanje majskega mlaja (drevesa) v vasi Drašiči v Beli krajini je šega, ki poteka v okviru fantovske oziroma vaške skupnosti in se je ohranila vse do današnjega časa.

Prvi avdiovizualni zapis o postavljanju majskega mlaja v Drašičih je nastal leta 1994, drugi pa kot izziv na ta video zapis štirinajst let kasneje, torej v letu 2008. Postavljanje mlaja iz leta 2008 ima v primerjavi s prvim gradivom tudi nadaljevanje. Prikazano bo namreč še podiranje mlaja ter prevoz lesa na žago v Metliko.
Avdiovizualna zapisa o postavljanju majskega drevesa omogočata primerjavo delovnih postopkov, načinov in organizacije dela, kakor tudi ugotavljanje zakonitosti v odnosih med posamezniki v vaški skupnosti.

Prost vstop!