Slovenski etnografski muzej

Kdaj 
četrtek, 4. junij 2009 - 17:00
Trajanje 
2 uri

Okrogla miza Vpliv migracij na dežele izvora in cilja

okrogla miza

četrtek, 4. junij 2009 ob 17. uri (upravna hiša SEM)

Društvo Afriški center nadaljuje s ciklusom okroglih miz na temo razvoja in migracij, katerega namen je ozaveščanje slovenske javnosti o razvojnih izzivih afriških držav. Dogodki potekajo v okviru projekta »What say you about international development?« financiranega s strani Minority Rights Group International.

Šesta in zadnja okrogla miza je namenjena razpravi o vplivu migracij na dežele izvora in cilja.

Obravnavali bomo vplive in pomen migracij na gospodarski, kulturni in vrednostni sistem držav na obeh straneh migracijskih poti - iz Afrike kakor tudi v Afriko. Osvetlili bomo vprašanje zakaj je poudarek na negativnih posledicah, ko gre za vpliv afriških migracij v EU, ter skušali na podlagi primerov iz prakse ugotoviti, kako se da položaj izboljšati.

Pri okrogli mizi bodo sodelovali tudi Afričani, ki živijo v Sloveniji, in prispevali svoje neposredne izkušnje o obravnavanih temah. Posebna gostja okrogle mize bo ga. Musindarwezo, ki nam bo prikazala, kako se že obravnavano tematiko srečujejo v Ruandi.

Gostje okrogle mize so:

Dinah Musindarwezo
(Rwanda Association of University Women)
Serge Abanda (Društvo Afriški center)
mag. Idris Fadul (Društvo Afriški center)

Okroglo mizo bo povezoval Roberto Baretto.