Slovenski etnografski muzej

Replika čolna iz Fidžija
Kdaj 
sreda, 18. november 2015 - 16:00
Cena 
Vstop prost

Odprtje razstave Dotik preteklosti

Razstava ob kopijah, namenjenih taktilnemu ogledu, umeščenih v stalno razstavo Med naravo in kulturo

Razstava je v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.

Slovenski etnografski muzej (SEM) je v obdobju 2013-2015 izvajal projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, ki sta ga financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin. Poleg SEM-a so se pripravniki usposabljali še v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Narodnem muzeju Slovenije, Narodni galeriji, Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Slovenskem gledališkem inštitutu in Tehniškem muzeju Slovenije.

V okviru projekta je bila povečana tudi tehnična dostopnost muzejskih prostorov. SEM je bil dopolnjen z indukcijskimi zankami, tipnimi kartami, izdelale so se replike nekaterih muzejskih predmetov, hkrati pa še nadgradila muzejska spletna stran. Del projekta so bila tudi izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin ter možnosti za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk. Razvijali in izvajali so se novi pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. Projekt je v muzejsko delo vključil tudi študente iz ranljivih skupin.