Slovenski etnografski muzej

Kdaj 
ponedeljek, 18. maj 2009 - 10:00
Trajanje 
9 ur

Dnevi etnografskega filma v SEM - ponedeljek

dnevi etnografskega filma

Ponedeljek, 18. maj 2009: VIZUALNA GRADIVA S KOMENTARJEM
10:00
Inja Smerdel: »Kdaj se bomo spet našémle?«Med stvarnim ponavljanjem dediščine žetve ajde na Krasu in igranjem nekdanjih delovnih opravil na turističnih prireditvah.
Marko Smole: »Tamažavi ji niha stara šiša« (Tamažavi in njihova stara hiša)
Jelka Pšajd: Vedra – pustna prireditev na Ženiku
Nadja Valentinčič Furlan: Ohranjanje spomina: Vojskarske ženske in otroci, ki so med 2. svetovno vojno hodili po hrano na Vipavsko
13:30
Andrej Dular: Urejeno gradivo na razstavah Slovenskega etnografskega muzeja
Nena Židov: Ne boš ti kruha žrl več! Pogreb kurenta v Kostanjevici na Krki
Polona Rigler Grm: Obodarstvo, rešetarstvo in sitarstvo
15:30
Daniela Vávrová: Izza vizualnih zapisov: Vdovina zgodba
Urša Šivic: Etnografski film kot učni pripomoček
Naško Križnar: Haloška rapsodija

SEM v sodelovanju s SED in ZRC SAZU.

Celoten program