Subscribe to RSS - Vitanje

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Vitanje

Teren 20, 1. 7. – 14. 7. 1963

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Vitanja. V njej je bilo zbranih 11 zvezkov z zapiski, 996 fotografskih posnetkov, 85 risb in nekaj predmetov za muzejske zbirke.

1.7.1963
Ivan Pungartnik, pri Hauzeku, Vitanje 36, meri les za "coleke" za cokle. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Paka 20, Encik, del znamenja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Beškovnikova kašča z let. 1814 s spodnje strani, Konrad Kušar, Hudinja 17. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Kapelica v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Člani ekipe v pogovoru s Peternežem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 12, pri Mrzdovniku, česanje lanu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vitanje, "spet nekaj za muzej". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Poljedelsko orodje, krempli za okopavine, Brezen 44.
1.7.1963
Praznična noša, Vitanje 97, Kotnik Julijana z doma izdelano adrco. Adrco izdelala hči po...
14.7.1963
Detajl okrasa na omari, skica, Skomarje 12, Blaž Kotnik.
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, pogled na oglarsko kopo (še ne pokrita). Teren 20...
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 12, Mrzdovnik Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Glava angela iz znamenja (detajl), Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje) (detajl), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Grabljica suši seno, na poti v Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pletenje košar iz viter in slame, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič, znamenje ob cesti Vitanje- Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 11, pri Mrzdovniku, past za lisico (vauk). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, Skomarje 28, pogled na kaščo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija, "portal". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Na terenu pri delu in odmoru, Mihevc in Makarovič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kopa gori, Črešnar Feliks, Boharina 14. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnja kikla (krilo), Plankl, Stenica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ovce na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Gangarjeva hiša v Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Delavci pokrivajo počitniški dom Gozdnega gospodarstva Celje, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Skomarje (del). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, Repasova hiša. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Glinast dvojček, Kričej, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Otroci nabirajo gobe v gozdu, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, spravljanje sena. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Otroška igrača telege za zajce, pri Lemežu, Ljubnica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 11, "pri Poteglej", Mauhar Franc, detajl hiše. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Sv. Vid, "pri Hodman", Kotnik Ignac, cokle. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Čebelar Kos Anton, pri Jurcu, Stenica 21, pred čebelnjakom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.11.1963
Sejalec v Malem Tinju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Čebelnjak, Počaj, Brezen 44, Trebuhinja.
1.7.1963
Adrca (Lucija Oprešnik, 60 let, Brezen 44). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec in ljudski pesnik Martin Podgoršek, Resnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senena kopa, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Brezen 37, plenkel (kolo za mečkanje sadja). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 2, "pri Kovaču", Ošlak Ignac, detajl kope. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča, del zadnje fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zgornji Brezen 26, sušenje sena pri Dolarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Telege, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Kurnikov kozolec (kozovc), Paka.
1.11.1963
Pesnikova družina, Martin Podgoršek, Resnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Trlica, enojna in dvojna, Hrovat Blaž, Hudinja 23. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Gangarjev vrh v Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Paka 20, Encik, znamenje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Brezen, detajl gospodarskega poslopja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kričejev mlin, Alojz Kričej, Spodnja Paka. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida do Skomarij. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 18,pod podružnično cerkvijo Sv. Vida. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ivan Romih, član ekipe skicira. Zadaj domačin polkovnik Iršič- na poti na stari grad v Vitanju...
1.7.1963
Senene kope na Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Paka 24, Jelenko Anica, skedenj. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 11, "pri Poteglej", Mauhar Franc, detajl hiše. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Spodnje Brezno 42, Jakob Franc, skleda za vsipavanje v vejačo (lesena). Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Denovnik Karel seka veje za drva, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Brus, Brezen 44.
1.7.1963
Mleko izliva na razbeljeno palico, da bo prišla čarovnica, Sevšek Florjan, Hudinja 60. Teren 20 -...
1.7.1963
Vitanje, "rorin kamen za phanje ječmena". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, pripravlja lonec in blagoslovljen les, da bo odganjal nevihto...
1.7.1963
Sušenje drv v gozdu, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Na poti iz Vitanj v Celje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Katra v noši, Jakop Katarina, 73 let, Hudinja 5. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Borovnice nabira, Denovnik Karlina, Spodnji Dolič št. 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Beškovnikova hiša in gospodar Konrad Kušar, Hudinja 17 (Sv. Vid). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Križ na poti na Hudinjo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Posvojenec pri Juhartu, Skomarje (Beškovnik Karel). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Član ekipe G. Makarovič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Nosilo (kraksl) za drva, stelo in seno nositi, Stenica 11, Franc Mauhar.
1.7.1963
Gospodinja drži brezovo metlo, pri Žnidarju, Stenica št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na čelno stran hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Pot v Brezen, tlakovana s hlodi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnje Brezno 44, Oprešnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Detajl Marije z mrtvim Kristusom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, "cimpr", pri Pobrezniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan (frjača, frnaža), Skomarje 11. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ivan Kos, "Jurca" iz Stenice in Janko Iršič iz Vitanja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vodnjak za pranje- žauleš- Hudinja 57. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Detajl Marije z mrtvim Kristusom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 37, Žnidar, Juršič Fr. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hiša, Resnik 19, last Franc Pečnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54, "pri Tujšnik", Hrovat Franc, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (čelni pogled z vhodnimi vrati...
1.7.1963
Kopa (oglje) pri kovaču Ošlaku, Zgornje Zreče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Kopo za oglje delajo, Skomarje 1. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Boharina (Dravinjska dolina), oglar ob kopi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Ognjišče v stari hiši, Brezen 55.
1.7.1963
Slama in vitre, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, nosi drva. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vitanje 108, "pri Ferberju", Hofbauer Alojz, ekipa ogleduje raševino. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, pripravlja lonec za ogenj, s katerim bo pregnal nevihto. Teren 20...
1.7.1963
Vitanjska učiteljica in vnukinja Roser Karoline, Spodnja Paka 48 (pri Sp. Ovčjakovih). Teren 20 -...
1.7.1963
"Gank" pri hiši pod Brinjevo goro pri Zrečah. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Skomarje 53, znamenje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ograja pri stopnicah, Repnik Jože (Lipnik), Resnik 11. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, stara posoda: "dežica" (lesena) za mast, "piskri" (...
1.7.1963
Stenica 11, "pri Poteglej", Mauhar Franc. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Pripovedovalec Potočnik Lukež, Skomarje 4. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zreče, nagrobni kamen na tamkajšnjem pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Rakovec, mlin v grapi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članica ekipe Marija Makarovič zapisuje pri Peternežu (Fr. Špegelj), Spodnji Dolič 18. Teren 20 -...
1.7.1963
Franc Špegelj ("Peternež"), Spodnji Dolič 17, kaže platno. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Današnja noša, Jakop Katja, Hudinja 5. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Turnškova družina se vrača iz gozda, kjer so nabirali borovnice, Ljubnica 27. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Ledinekova hiša, Terezija Matijec, Hudinja 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zgornji Brezen, izdelovanje cokel. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kmetija Zbičajnik, Viktor Kovše, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Gorjakova hiša, Hudinja št. 16. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnje Brezno 44, Oprešnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ferbar razteguje resovino, Vitanje 108. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Štrucova stara hiša, Marija Ledinek, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Slatinjekova hiša, Jože Navšnik, Paka 12. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Brezen 35, "pri Smrečniku", Kralj Karel, detajl apnenice. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pražnja noša, Jakop Katja, Hudinja 5. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Alojz Kričej pred svojim mlinom v Spodnji Paki. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Dve tabli: Marija Celjena in Sv. Florjan, Marija Vidmar, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, del hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Železno palico je zarodil pod kap hiše, da bi dobil coprnico, Sevšek Florjan, Hudinja 60. Teren 20...
1.7.1963
Perilo se suši na tleh, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Krejčev mlin, skica, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Pri Žnidarju, Alojz Kamenik, Hudinja 68. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Člani ekipe prvi dan v Vitanju (na poti na stari grad). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Gobe nesejo v trgovino, Vitanje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, pri preji. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Apnen pejskar, Brezen 35, pri Karl Kralj, slikan v notranjost. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sani pri kmetu Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na hišo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Preslica, kolovrat, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Orodje, mašina za koruzo lušit (naprava za luščenje koruze), Stenica 11, naredil Franc Mauhar.
1.7.1963
Pri Zgornjem Pagotu, Stenica 9. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Paka 24, Jelenko Anica, udomačena srna. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Godec iz Rakovca na poroki v Vitanju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Družina v coklah, Brezen. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Bogec", Vodovnik Marija, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Stenica 37, Žnidar, Juršič Franc. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 22, pri Jurci- kos, "ofrska bajta". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Svinjak pri Beškovniku, Kušar Konrad, Hudinja 17, Sv. Vid. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.11.1963
Šolarji na Tinju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pogladič Gabriel in hčerka Pavla, Paka št. 32. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Johe" (podpora za žlebove) za napeljavo vode v mlin, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Zgornji Brezen, izdelovanje cokel. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vogal Hrasnikove hiše, Jože Veramič, Hudinja 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Dohod ("most") na gauno, pri Čebunu, Spodnji Brezen 42. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Skomarje 23, Jurkovča koča, del zadnje fasade. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Hudinja 90, Rakovec, hiša, last Klemenc Miha. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Tkalec in ljudski pesnik Martin Podgoršek, Resnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kričejev mlin v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, Madona (2. polovica 19. stoletja), iz znamenja nad domačijo. Teren 20 -...
1.7.1963
Članica ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, detajl hiše, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Stenica 37, Žnidar, Juršič Franc, "stara bajta". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.7.1963
Voz, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del apnenega pejskarja, Brezen 35, pri Karl Kralj. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pogled na vas iz zvonika. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnje Brezno, Lužnikovo strašilo v koruzi. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Praznična noša, Vitanje 97, Kotnik Julijana z doma izdelano adrco. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
14.7.1963
Nosilo (kraksl) za drva nositi, Skomarje 28, Ludvik Hren.
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kamen in korito za sadje, Kovše Marija s hčerko, pri Spodnjem Ovčjaku v Spodnji Paki. Teren 20 -...
1.7.1963
Jež za mletje sadja, Oprešnik, Brezen 47. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, Skomarje 28, pogled na kaščo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Paka 23, severna stran znamenja, pri Eneniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ohcet v Vitanju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Sklednik, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Stenica 20, preša pri Skutniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Sejalec v Malem Tinju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, Madona (2. polovica 19. stoletja), iz znamenja nad domačijo. Teren 20 -...
1.7.1963
Današnja noša, Jakop Katja, Hudinja 5. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senene kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Današnja noša ("kikla z "nejdrcam"), Jakop Katja, Hudinja 5. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Pogled na kmetijo (lega), Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zdravljenje grla s figo in slino, Potočnik Lukež, Skomarje 4. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Stenica 11, "pri Poteglej", Mauhar Franc, detajl hiše. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, stara posoda: "dežica" (lesena) za mast, "piskri" (...
14.7.1963
Cirkular za krajnike žajmat, skica, Tonč.
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, spira omelo pri koritu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje, cerkev. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Tkalec in ljudski pesnik Martin Podgoršek, Resnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pajštva (sušilnica) pri Ludviku Jančič (pri "Ropret"), Malo Tinje. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Skomarje (del vasi). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kope ječmena, pri Točaj, Brezen 44. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 26. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hlod preko vode, Hudinja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Razpelo v hiši Skomarje, z značilnimi papirnatimi rožami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pri peči. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Slemenjakova hiša, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Brodejeva ofrska koča, Brezen 55, last Konrad Brodej. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Katra s "kuhelnom" okoli pasu, Jakop Katarina, 73 let, Hudinja 5. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Svatje iz Rakovca v Vitanju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ferbar izpira resovino, Vitanje 108. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vnukinja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Detajl vprege goveje živine, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Čebunova lesena hiša, Spodnji Brezen 42. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Današnja noša, Jakop Katja, Hudinja 5. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Stol za klepanje, kosa, grablje, Brezen 44.
1.7.1963
Spravljanje sena v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ženin in nevesta iz Rakovca na poroki v Vitanju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Paka 20, Encik, znamenje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del stare lesene štale (hleva, spodnji del marofa), pri Rošarju, Spodnji Brezen. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Tučmanov marof (gospodarsko poslopje), Anton Fijauš, Spodnji Brezen 52. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Voz - lojtrski, Gor. Videčnik, Ravnjak Janez, Skomarje 20. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Dvojna vprega pri Ledineku, Terezija Matijec, Hudinja 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Turnškovi otroci na razvalinah starega gradišča, Ljubnica 27 (oče Jure Pesjak). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Povreslo dela za snop, na poti iz Vitanja v Zreče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Brodejeva hiša z letnico 1806 (na tramu v "hiši"), Brodej Konrad, Brezen 55. Teren 20 -...
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija, "portal". Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Paka 23, znamenje pri Eneniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, maha z loncem in s tem odganja nevihto. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Model za tisk, Hofbauer, Vitanje 108. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Član ekipe, tov. Mihevc, riše kopo pri Kovaču, Skomarje 2. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
14.7.1963
Vrata na skedenj, Skomarje 28, Ludvik Hren.
1.7.1963
Urok na živali zdravi, Frančiška Podgoršek, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 18, pod podružnično cerkvijo Sv. Vida. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del Čebunovega marofa (gospodarskega poslopja), Spodnji Brezen št. 42. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Praznična noša, Vitanje 97, Kotnik Julijana z doma izdelano adrco. Adrco izdelala hči po...
1.7.1963
Žetev ječmena, na poti iz Vitanja v Zreče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Župancova ufrska koča, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Brezen, detajl gospodarskega poslopja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kapelica v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Tegelc" (posoda) za peteršilj, Jožefu Plankel, Stenica 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Znamenje na poti na Sv. Vid. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Slabo ohranjen apnen pejskar, Brezen 35, pri Karl Kralj. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 54,Tušnek. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kovše Ivan (pokojni), pri Grabn?k?, Hudinja št. 66. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 21, Kos Franc, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).