Subscribe to RSS - Trenta - Bovec

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Trenta - Bovec

Teren, 1. 7. – 31. 7. 1952

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Trenti, Soči, Bovcu, Čezsoči, Logu pod Mangartom in okolici. V njej je 11 sodelavcev zbralo 33 zvezkov z zapiski, 398 fotografskih posnetkov, 199 risb in 44 predmetov za svoje zbirke.

31.7.1952
Hiša - fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Kravanja Andrej, pri Korečniku, Soča 75.
1.7.1952
Korečnikova hiša na Vrsniku št. 75 z nizkim "genkom". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Katarina Kravanja, pri Kuoci, Soča 55, Pod Vršičem.
1.7.1952
Hiša z gankom. Soča - Lemovlje 41, pri Gašperju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
V nekdanji kmečki hiši je v Trenti šola. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Stol (kedreja). Trenta 69, pri Florju.
1.7.1952
Pri Rožnu, Trenta - Log 44. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Regrut Darko Šimonov na dan štelenge, Log pod Mangartom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Del Moženice. Hiša in dve pristaji (pri Derča). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Bala, pogled z vzhoda. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hiša, pri Uanči - Sp. Trenta 13, Mlekuž Terezija. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hlev v Zg. Trenti - Zapoudnom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pevka Rozina Kravanja (Milénčeva), roj. Komac, Soča 106 (Mišja vas). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Brv čez potok Baladovec v Sp. Trenti. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Lopata. Trenta 15, pri Matic.
31.7.1952
Peč s kukom. Trenta 57.
31.7.1952
Ribežen za skuto. Trenta 15, pri Matic.
1.7.1952
"V škufo" nese sol s skuto. Rjuho se naredi v škufo, na hrbtu se podloži (v rjuho seno...
1.7.1952
Pogled proti Bavščici. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Zapotok, ovce na stanu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Seni trentarske" (sani) s košem za prevoz gnoja na leke, Trenta 13. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Kolet (zaprt): korito, jadrna in zaprnce, Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
31.7.1952
Kviht za kafe tuč (utež za tolčenje kave). Trenta 16.
Pogled skozi lino trdnjave Kluže. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hlapec (dene se na seno v jaslih). Soča 87, pri Štrolu.
1.7.1952
Ljudje s šajtoma. Tako oborujejo čompe (krompir) in sik (koruzo), Bavščica 5, pri Vrhi. Teren 8 -...
1.7.1952
Bajta za sirjenje in mlečenca (+ za kuho prašičem), Trenta 52, pri Pauerji - Komac Alojz. Teren 8...
31.7.1952
Skrinja (bajnčca). Lastnik Marija Pretnar, pri Turarju, Trenta 56.
31.7.1952
Mlečnca. Trenta 15.
1.7.1952
Dr. Vilko Novak sprašuje Franca Kverha, Trenta 70 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
31.7.1952
Stol (kedreja). Trenta 69, pri Florju.
1.7.1952
Slap Boka. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soči 51, pri Mlinarji. Hiša z žago, Franc Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Postelja (končnica). Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
31.7.1952
Kamba z zvoncem. Trenta 69.
31.7.1952
Zibu (zibelka). Trenta 69.
1.7.1952
Podrta Tožinova hiša na hribu v Trenti (z let. 1806). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Touderjev dom, Trenta 49. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Kolet (odprt): korito, jadrna in zaprnce, Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
31.7.1952
Jasli s trlico za koze. Trenta 70.
31.7.1952
Sklednik (detajl). Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
1.7.1952
Planina Dupla, gudrt. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Značilna brv čez Sočo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Dimnica v izbi. Lastnik Cuder Alojz, Trenta 59.
Spuščavnica na kozlu.
1.7.1952
Domovi na levem bregu Lepenjice. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Rutarjevi otroci, Trenta 42, Ivan Zorč. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša. Bavščica 28.
1.7.1952
Pogled na hišo od zadaj - vhodna stran, Na Skali 57, pri Maticu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Pogled na Rutarjev dom v Trenti. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Kajnc, mali srp za smuljenje "frodla". Soča 87...
1.7.1952
"Stau?nca" (past) za kune lovit, Jože Komac, Kal 10. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Obirajo seno in skladajo ostrgače, Vrsnik 64, pri Martinu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Dve domačiji: Klinarjeva in Petrova (na koncu), Lepena - spredaj "čompe" (krompir). Teren...
Ana Štrukelj "Plužna", Sp. Log 22. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Šofer poštnega avta Bovec - Soča iz Ljubljane. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Zibka pri Andrejcu, Soča 95. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Kosten za obleko (omara). Trenta 39.
1.7.1952
Hlev - Bavščica 26, pri Mišci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Šarfova, Jagodičeva in Ložarjeva, članice ekipe pred hotelom Razor v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec...
1.7.1952
Pogled na hišo z žago v Zg. Soči 51, pri Mlinarji, Franc Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Alojz Jakelj, Trenta 16, pri Marku. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 31, pri Korlni (primer obnovljene hiše). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Stol "hlapec" za gnojni koš. Plužna 10...
1.7.1952
Uvančovka (90 let) grabi, Soča - Pod Skalo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Škaf (kadin). Lastnik Jožef Kravanja, Trenta 36, Log.
1.7.1952
"Krplje" (36 x 28 cm) za delanje poti po snegu, last Rozine Kravanja "Milenčeve...
1.7.1952
"Jarce" (jagnje) z zvoncem na kambi, Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Štefan Kavs, 50 let, pravljičar. Soča 28. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marinčič pripoveduje pravljice, Soča 68 (glej 8/289). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Garovec" (ročni voziček), doma narejen. Pri Mas?lc, Sp. Trenta 14. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
"Garovec" za osla in človeka, Trenta 42, pri Rutarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Zahouc, Dromla nad Čezsočo. Seno nesejo "v škufo" - v rjuhi. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
Ana Štrukelj "Plužna", Sp. Log 22. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Marija Kravanja žena pravljičarja (glej 8/289) z vnukom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Cokla. Trenta 42, pri Rutarju.
1.7.1952
Marija Domevšček, 17 let, Lemovje - Soča 42. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Štrolov hlev krijejo v Mišji vasi v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Brv" čez Limarco, Pod skalo - Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Seni s košem za gnoj, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Bajnk (skrinja). Lastnik Jožef Mlekuž, pri Skokarji, Soča 59, Na Skali.
1.7.1952
Pogled po dolini Bavščice (v ospredju Gajgerjeva hiša). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Bohinjska planina na Kraju. Krave odhajajo na pašo zjutraj ob 6h. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
31.7.1952
Hiša. Soča 75, pri Korečniku, Vrsnik.
1.7.1952
Marija Domevšček iz Lemovja - nese moko v škufo, Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Šounik" (čebelnjak), z Žnidaršičevimi panji, Lemovje - Soča 42, pri Tonci. Teren 8 -...
31.7.1952
Koš za gnoj. Soča 64, pri Martini, Pod Skalo.
1.7.1952
Vodstvo ekipe počiva, Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Seni. Deli: krvine, oplen, štrame. Jožef Komac, Kal 11. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Kavs Anton, Soča 115, pri Mergeciči, obrezuje doge za štare na "stolu". Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
"Preins" v Sp. Soči št. 106, pri Melenči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
31.7.1952
Hiša, fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Anton Kašca, pri Petru, Trenta 18.
31.7.1952
Line za dim ("kad") nad vrati iz kuhinje. Lastnik Tereza Kravanja, pri Lomarju, Soča 77...
31.7.1952
Miza s stoli za jesti. Trenta 13, pri Vanču.
1.7.1952
"Gorenjski rob" nad gorenjim koncem Trnovega, od koder so metali "šajbe"...
1.7.1952
Trentar trobi s kozlovim rogom. Tako kličejo tega ali onega s hribov blizu doma, Trenta 52, pri...
31.7.1952
Žlica, kozarska. Trenta 69.
1.7.1952
Pogled iz Trente proti Zadnjici. V ozadju Pikovec. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Seni trentarske" (sani) za vožnjo drv, Sp. Trenta 13, pri Uančovih. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
V korito teče voda po žlebih od slapa Beli potok ("Veli potok"), Zadnjica - Trenta. Teren...
31.7.1952
Krplje. Trenta 70.
1.7.1952
Turarca (82 let) seče, Trenta. V ozadju čevo Razor, desno na Kancelju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Zibka pri Andrejcu, s kračjo nogo, Soča 95. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Prestaja" pri Tomažu, last Kravanja Jožefa, Zadnjica - Trenta (to je menda ena...
1.7.1952
90 letni Tomaž Kavs, Soča 87 (Vrsnik), na Logu - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Pletenc" (ali koš), naredil Ivan Flajs, Soča 54, Pod Vršičem. Teren 8 - Trenta - Bovec,...
1.7.1952
"Drevo" za oborvati (osipalnik za osipanje koruze in krompirja). Izd.: pred 10 leti...
31.7.1952
Kavelj (kleibl). Soča 87.
1.7.1952
Motiv iz doline Lepenjice. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Seno nese v rjuhi, Bavščica. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Kladivo za tolčenje sadja. Koritnica št. 7 pri Logu pod Mangartom, pri Klančarju.
31.7.1952
Motika. Lastnik Ivan Zorc, pri Tužinu, Trenta 39.
1.7.1952
Planina Dupla. Koze gredo po molži na pašo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Zapotok, koze prihajajo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Skupina hiš v Sp. Trenti. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Stroj (mašina za kovanje). Lastnik Kravanja Jože, Trenta 36.
1.7.1952
Razvaline mlina (rake v kamnu), Koritnica, "pr Mašinkauc" (s ceste od Kluž). Teren 8 -...
Andrejččeva pristaja v koritih pri Klužah (last Log 32). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Plakat - vabilo na predavanje v Soči v nedeljo, dne 13. 7. 1952. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
31.7.1952
Cokla za zaviranje kolesa na vozu. Lastnik Leopold Durjava.
31.7.1952
Bula. Trenta 16.
1.7.1952
Nabrano kamenje "groblje" v lazu. Tako pridobivajo pašnike, Trenta. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Opuščen hlev iz leta 1778, Trenta 64, pri Houži. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Klinja za cepljenje desk. Soča 150.
31.7.1952
Plot v Bavšici.
1.7.1952
Planina Trbiščna, pogled od strani. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Stolice, izdelal Leopold Čopi, Čezsoča 117. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pri Mas?lcu sečejo, Sp. Trenta 14. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Korito" za živino, Zadnjica - Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Hlevi na poti Soča - Vrsnik. Lastniki trije: Domenšček, Flajs in Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
"V škufo" nesejo v rjuhi seno, Sp. Trenta 14, pri Mas?lcu, Kravanja Anton, 66 let. Teren...
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
31.7.1952
Trlica za koze v jaslih. Trenta 70.
1.7.1952
"V škufo" nesejo v rjuhi seno, Sp. Trenta 14, pri Mas?lcu, Kravanja Anton, 66 let. Teren...
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Katarina Kravanja, pri Kuoci, Soča 55, Pod Vršičem.
1.7.1952
Pri Florju, Trenta 69 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Korečnikova Pepa z Vrsnika nese domov v rjuhi seno. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Postelja, notranji del. Lastnik Mihelič Andrej, pri Mišči, Bovec 426, Bavšica.
31.7.1952
Plotovi v Zadnjici, Trenta.
31.7.1952
Stol. Soča 69, pri Matičiču.
1.7.1952
Pogled od "Mišje vasi" po dolini Soče. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
"Bajnka" z let. 1906 (slikano po vzrocu, ki smo ga dobili pri Maticu na Skali - glej 8/...
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Trenta 50, pri Fejanu, hlev delajo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Last EM, inv.št. 6807. Lastnik Ivan Klavora, pri Klopčarju. Soča 28.
1.7.1952
"Metic" Kravanja Jakob s fajfo, ki jo je izdelal Tojnščev stric, Trenta 15. Teren 8 -...
1.7.1952
Znamenje pri cerkvi v Trenti v spomin nesreče Antona Tožbarja l. 1891. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Fantje iz Loga pod Mangartom gredo na "štelengo" v Bovec. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
31.7.1952
Detajl skrinje - bajnka s konca. Lastnik Avgust Kavs, pri Jakci, Soča 98.
31.7.1952
Korito pri studencu.
1.7.1952
Učiteljica v Trenti s sinčkoma. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Cedilo (leseno). Lastnik Kavs Andrej, pri Murku, Trenta 16.
1.7.1952
Deteljo sušijo na ostrgačah, Bovec. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Trentarke iz Zapoudna se iz Loga vračajo domov s koruzno moko v vrečah na glavi. Teren 8 - Trenta...
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Avgust Kavs, Soča 98.
1.7.1952
Drevo za orati (tak plug so rabili do l. 1935). Več glej v inventarni knjigi. Teren 8 - Trenta -...
31.7.1952
Krote za led. Trenta 42, pri Ruterji.
31.7.1952
Plotovi v Zadnjici, Trenta.
1.7.1952
Streha z značilnim dimnikom. France Kverh, Trenta 70 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Hlev (nad vrati letnica 1833) v Lomu - Vrsnik 77. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Voda, speljana iz potoka Baladovca, teče v korito. Za domačo uporabo, Sp. Trenta 15, pri Matici...
31.7.1952
Jasli v štali (hlevu). Soča 87, pri Štrolu, Na Logu.
31.7.1952
Dežica za skuto. Trenta 45.
1.7.1952
Planina Zapotok, salarije. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Stara "bula" pri Maticu (iz macesnovega lesa) za obelo (zaseko), brez pokrovca, Na Skali...
Skuta se odceja v prtih.
31.7.1952
Snemnca. Trenta 70, za Podnam.
1.7.1952
Trentar trobi s kozlovim rogom. Tako kličejo tega ali onega s hribov blizu doma, Trenta 52, pri...
1.7.1952
Bohinjska planina na Kraju. Krave odhajajo na pašo zjutraj ob 6h. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Marinčičeva hiša v Soči 68 (Pod Skalo). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Ognjišče v skali. Bavščica 393.
31.7.1952
Grablje za krompir in koruzo sadit - (križ za čompe - krompir in sirk - koruzo sadit). Lastnik...
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Lastnik Črnuta, pri Krapu, Log pod Mangartom 26.
31.7.1952
Bat (kelj) za drva cepit. Soča 69, pri Matičič, Pod Skalo.
31.7.1952
Lesena ponvica. Lastnik Anton Kravanja, pri Matici, Soča 57, Na Skali.
1.7.1952
"Bajta" (domačija sirarna, Zadnjica), Trenta 40, Andrej Hosner, pri Kurtelnu. Teren 8 -...
1.7.1952
Tronččev oče v Lepeni 123 s fajfo, ki jo je izdelal njegov sin Ivan Kravanja. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Zahouc, Dromla nad Čezsočo. Vol s "senmi" za prevažanje sena v hribovitih senožetih. To...
1.7.1952
Bohinjska planina na Kraju. Krave odhajajo na pašo zjutraj ob 6h. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Stara kravja oprema (vprega); jegú za par krav, Kal 11, pri Čotenki, Jožef Komac. Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
Hiša, Kal 4, pri Ganzu. Obnovljena l. 1922. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Korito za meso v kamri. Lastnik Tereza Kravanja, Soča 77.
Spodnji Log pod Mangartom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Bavščica 16, pri Klumpči - Ana Mrakič. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 36, pri Barv?šči - Flajs Viktor. Vodo si oskrbujejo v Soči s posebno napravo "prejns...
31.7.1952
Pralčca za pletev (detajl). Soča 87, pri Štrolu.
31.7.1952
Motika. Lastnik Ivan Zorc, pri Tužinu, Trenta 39.
1.7.1952
"Štemp" za "puter" (maslo) iz orehovega lesa - dolg 28 cm, z ročajem ("...
1.7.1952
Napis na nagrobniku ob cerkvenem zidu v Bovcu (detajl). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Tromba" za poper tuč (tolči), Na Skali 57. Že stari oče jo je rabil in najbrž tudi sam...
1.7.1952
Nekdanja Fuličeva prestaja na Trdinah nad Čezsočo - preurejena v stanovanjsko hišo. Teren 8 -...
31.7.1952
Škaf - kambač. Trenta 13.
1.7.1952
Dva "šounika" (novi in starejši, zapuščen), Čezsoča 99, pri Kohu. Čopi Franc, 68 let...
1.7.1952
"Bajta" za sirjenje, kuho prašičem in pranje, zunaj mleč?nca, Lemovje - Soča 40, pri...
31.7.1952
Smulovec - rabijo pri pletarstvu za smulenje bek. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Mica Kukčeva, Koritnica 33. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled proti Tožbarju (zadaj zvonik), Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Bajta" v kateri sirijo, Zapoudnam - Trenta 70, Franc Kverh. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
"Ruti", Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Planina Zapotok, pastir z ledom, zadaj gudrt. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Trenta: Na Klancu št. 57, pri Pretnarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Trbiščna. Svinjak s pastirji. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hotel Razor, Soča, kjer je bila nastanjena etnografska ekipa. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
31.7.1952
Hlev "vogal". Soča 87, pri Štrolu, Na Logu...
1.7.1952
Marija Pretnar, 82 let stara, Trenta 56, pri Turarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Metic" Kravanja Jakob s fajfo, ki jo je izdelal Tojnščev stric, Trenta 15. Teren 8 -...
1.7.1952
Kverh Jože in hči Viktorija sečeta travo, Trenta 63 - Zapoudnam, pri Jouži. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
"Apnenca", pripravljena za kuhanje apna, Sp. Soča 107, Stergulc Jože. Teren 8 - Trenta -...
Regrut Darko Šimonov na dan štelenge, Log pod Mangartom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Leha (njiva), obdana s plotom, Sp. Trenta 14, pri Mas?lcu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Otroci imajo v šouniku čmrlje. Vrsnik, Soča 78, pri Štrolcu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
31.7.1952
Grablje, križ za sajenje krompirja. Lastnik Andrej Hostner, Trenta 45.
1.7.1952
Drevo (osipalnik) lesen, le lemež železen. Jožef Komac, Kal 11. L. 1911 je drevo sam naredil. Teren...
1.7.1952
Marinčič pripoveduje pravljice, Soča 68 (glej 8/289). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Stol. Trenta 38, pri Kajtu.
1.7.1952
Vrsnik - ostrgače v bregu (slikano iznad Marinčičevega brega). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Otroci v Soči se kegljajo (za keglje so vzeli drva). Tako jih navdušuje kegljanje odraslih v...
1.7.1952
Kavs Anton, Soča 115, pri Mergeciči, obrezuje doge za štare na "stolu". Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
Marinčič pripoveduje pravljice, Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Lesena hiša z ognjiščem pri tleh pri Jouži - Jože Kverh, Trenta - Zapoudnam 63. To je ena...
1.7.1952
"Mleč?nca" pri Matici, Sp. Trenta 15, Jakob Kravanja. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Planina Trbiščna. Svinjak s pastirji. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Kot v kuhinji. Lastnik Zorč Jožef, pri Činci, Bavščica 28.
1.7.1952
Planina Trbiščna. Pogled na 2 jadrni. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Bajnka (skrinja) v podrti hiši.
1.7.1952
Mlin in žaga, "Pod jezom", Soča (pri hiši pod Tič?nkom). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Marinčič in Matičetov (glej 8/318). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Andrej Frlenc, Strmec. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Šounik" z "domačimi" panji, Bovec 376. Andrej Kravanja (na poti proti Bavščici...
1.7.1952
"Ruti", Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Stara kravja oprema (vprega); jegú za par krav, Kal 11, pri Čotenki, Jožef Komac. Teren 8 - Trenta...
31.7.1952
Konj. Soča 82, pri Gamzovcu.
1.7.1952
Pepa Švajcova, Koritnica 29. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Cokla za zaviranje kolesa na vozu. Lastnik Leopold Durjava.
1.7.1952
S takim košem nosijo gnoj na lehe, Soča - Pod Vršičem. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Kukčeva pristaja iz trdnjave Kluže. Hlev z drugimi prostori za začasno bivanje živine pred...
31.7.1952
Miza v kuhinji l. 1843 (detajl). Trenta 52.
1.7.1952
"Raufenk" (dimnik) pri Mas?lci, Sp. Trenta 14 (uvedli Italijani med prvo in drugo...
1.7.1952
Bajta iz smrekovega lubja, Zg. Trenta - Zapoudnom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hlev, fasada in tlorisa dveh etaž. Trenta 66, pri Fronci - Zapoudnam.
1.7.1952
"Garovec" (voz), vanj je vprežen "osu". Iz prestaje v Zadnjici pelje mizo in...
31.7.1952
Ognjišče. Trenta 13.
31.7.1952
Lopata (detajl). Trenta 15, pri Matic.
1.7.1952
Planina Trbiščna. Vhod v mužo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Cestar v Soči, dober pevec. Ivan Kavs, roj. 1906, cestar in kmet, Soča 16, pri Kolerči. Teren 8 -...