Subscribe to RSS - Mačkolje

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Mačkolje

Teren 23, 1967

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v slovenskih vaseh Mačkolje, Boljunec in Dolina v Italiji. Ekipa petih članov je zbrala pet zvezkov z zapiski in 183 fotografskih posnetkov

Pod lipo v Mačkovljah (vaški trg). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Notranjost mlina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Star "p?rton" (portal) - detajl, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Ostanek nekdanjega ognjišče, monterucco, Tul Antonio. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Pedonova hiša (desno), Mačkovlje 61-63. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zobinova stara hiša (opuščena), Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Štrpača" za trdo zemljo kopat, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje, "kamni od olja"- kamnite posode za olje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
"Prton" (portal) v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
"Prton" (portal) v Boljuncu - detajl. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Kamnolom in del Boljunca (iz zvonika). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Srajca, Boljunec 97, nosila Uršula Žerjal (rojena 1831) do približno leta 1900. Teren 23 -...
Mejni kamen treh občin Mačkovlje, Prebeneg, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Stara opuščena hiša (levo nova) pri "Mir?lni", Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje, vaški vodnjak od leta 1950. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zaprt vhod ("p?rton") na Bolunščevo dvorišče, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Prton" (portal) v Boljuncu - detajl. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Star "p?rton" (portal), Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Opuščena hiša, Ota Jože, Boljunec 38. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Lucija, 55, Mačkovlje 54, z "mozeti" (uhani) v ušesih. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Stranišče in gnojišče ob poti skozi vas, Mačkovlje, pri Faturčjenovih. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Porcelanasta zvezana skleda za "fancle" (kupljena v Trstu), Urša Zobin, Mačkovlje 69...
Stara hiša z obnovljenim gankom, Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del vrat z letnico 1806, Tul Jožefa, Mačkovlje 55 ("na ulci"). Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Novejša hiša z dvoriščem, zaprtim z glavne ceste, Boljunec 151. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Srajca, nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900, sedaj v lasti Marije Žerjal, Boljunec 97...
Opuščena hiša, pri Rengetovih, Mačkovlje 47. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zet in vnukinji Štrajnovih, pražnje oblečeni, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Leticija Zobin, 6 let, Mačkovlje 66, z uhani "reučini". Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Sprednja Pedonova hiša opuščena, drugi del dozidan, novejši. Pri Parovelovih, Mačkovlje 50. Teren...
Kamen za kuhanje olja s "stiskom" za olje prešat, del torklje, Mačkovlje. Teren 23 -...
Kuhinja, ki v zadnjem času ni bila obnovljena. Take so bile kuhinje okoli leta 1955. Pri Čuharji;...
Gučetova in Bolunščeva hiša z zadnje strani, Mačkovlje 3. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ulica v Boljuncu - "Velika ulica". Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Opuščena hiša, Ota Jože, Boljunec 38. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Lopata (za v peč), omelo (za peč) in "metličca" za pometaje pod omarami, Urša Zobin,...
Sodelavec ekipe Borut Kodrič, študent iz Trsta v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ga. Smotlak, 63 let, Mačkovlje, v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ulica v spodnjem delu vasi (desno Pedanova hiša na križišču), Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del sprevoda na Marijino, Opčine nad Trstom. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša pri Zvonću (v hiši stanuje Edvin Brsen, občinski revež). V prizidku ("kavadi") je...
Stara "štirna" (vodnjak) pri Tinjančevi stari hiši (do leta 1922, št. 1). Sedaj v vrtu...
Peča "krpon", Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Vhod v staro hišo ("kolonja"), Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Srajca, nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900, sedaj v lasti Marije Žerjal, Boljunec 97...
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Peča, Boljunec 97, nosila Uršula Žerjal (rojena 1831) do približno leta 1900. Teren 23 - Mačkovlje...
Pripomočki v mlinu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Slika Tičeta Zobina iz Mačkovelj - kot krotilec levov na Dunaju. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Družina Štrajn, nedeljsko oblečena, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
1.1.1967
Trst. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ena od vaških vodovodnih napeljav, Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Sanke" za otroke, last Anice Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje 50, poljedelsko orodje: "meza"- motika za vinograd, macoli ter "štrpača...
"Kuča"- zatočišče za pastirje, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Zgornji del Mačkovelj - Kodričeva hiša, levo zadaj novo župnišče. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Štrajn Lovrenc in Antonija, 86 in 80 let, v nedeljski noši, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje,...
Okno v stari Tinjenčevi hiši, do leta 1922, Mačkovlje 1. Sedaj "štala" (hlev) last Tula...
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Tul Rudolf, Mačkovlje 15, gre s paše, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Gradnja nove hiše v Mačkovljah (ostrešje brez lesa; zidano in betonirano). Teren 23 - Mačkovlje,...
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"F?turčina" hiša, obnovljena po vojni, Mačkovlje št. 20. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mlinar. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kovaško orodje v kovačiji Lojzeta Smotlaka, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
1.1.1967
Pokrajina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Rodolfo, 54, Mačkovlje 55, v vsakdanji delovni letni noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mejni kamen treh občin Mačkovlje, Prebeneg, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Srajca, nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900, sedaj v lasti Marije Žerjal, Boljunec 97...
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Porton", Pelkovi, Mačkovlje 62. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Stara štirna pri Tinjančevi stari hiši (do leta 1922, št. 1). Sedaj v vrtu Tula Rudolfa, Mačkovlje...
Štrajn Lovrenc in žena Antonija, 86 in 80 let, v vsakdanji noši, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje...
Omelo in lopar pri peči za kruh, Slava Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš od cerkve desno proti koncu vasi. Prva dvoja vrata so za "oder za seno", tretja...
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša s prizidkom za ognjišče ("kavada"), Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Trije avti na dvorišču - splošen pojav! Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Boljunec 79, Žerjal Sauta in snaha v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zobinova hiša s spodnje strani, Mačkovlje 69. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Star "prton" (portal) v Dolini (let. 1763). Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Okno v stari Tinjenčevi hiši, do leta 1922, Mačkovlje 1. Sedaj "štala" (hlev) last Tula...
Mejni kamen za občino Mačkovlje (Caresano) z letnico 1819. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Športa"- pletena košara za zamaščene oljke, ko gredo v "stisk"- prešo,...
Tul Rudolf, Mačkovlje 15, gre s paše. Spremlja ga Milka Bras, SEM, Ljubljana. Teren 23 - Mačkovlje...
Ulica v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Kamižot" (suknja), nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900. Last Žerjal Marija,...
1.1.1967
Nova cerkev "na Griži" nad Trstom. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mlinar. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš v Mačkovljah (zadaj vrh zvonika). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Lesena solnica in "pop?r?nca" (take predmete prinašajo Rezjani), Urša Zobin, Mačkovlje 69...
Štrajnovi pražnje oblečeni, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kamen - tromeja med tremi občinami: Dolina - Prebenik - Mačkovlje v Mačkovljah. Teren 23 -...
Mačkovlje - "na ulci" (del vasi), "p?rton" (vhodna vrata) z letnico 1806, Tul...
Zobin Urša, 69 let, v vsakdanji noši, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Sanke" Anice Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Del srajce, nosila Uršula Žerjal (rojena 1831) do približno leta 1900. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kotel za varjenje olja - del torklje, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Karletova" hiša (po starem "B?diščna" hiša), Mačkovlje št. 9. Teren 23 -...
Tul Anton, 65 let, Mačkovlje 15, v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Pri Ulčerjevih, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Boljunec 79, Žerjal Sauta in snaha v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša v Boljuncu (tu ima salon frizerka, ki je v Boljuncu sodelovala z ekipo), Slava Slavic,...
"Kamižot" (suknja), nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900. Last Žerjal Marija,...
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vnukinji Štrajnovih, nedeljsko oblečeni, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ulica v Boljuncu (zazidan vhod z letnico 1848). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Štrajn Antonija, 80 let, z delovno zavezano ruto, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kodričeva hiša, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Na pol podrta hiša v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kamnite stene teras za njive ali vinograde nad vasjo Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Podrta dvocelična hiša (poleg Kodričeve), Bejterjeva, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Nekdanji vaški rezervoar za vodo, Mačkovlje. Vodnjak za napajanje živine do leta 1950 (sedaj zaprt...
"Kuča"- zatočišče za poljedelce, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Pri izpraševanju v Mačkovljah, Fanči Šarf. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Na križišču. Ulica med starimi hišami v spodnjem delu vasi Mačkovlje (levo Zobinova hiša št. 69)...
Kamen za oljke "mastit" - del torkle, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
"Fomelca" (suknja), nosila Uršula Žerjal, do okoli leta 1900. Last Žerjal Marija,...
Hiša, opuščena od leta 1922. Sedaj rabi za "štalo" (hlev). Lastnik Tul Rudolf, Mačkovlje...
Kamen za domače oljčno olje, pred Kodričevo hišo, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš z zadnje strani, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Krušna peč in štedilnik v "čuhnji" (kuhinji), Slava Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 -...
"Fomelca" (suknja), nosila Uršula Žerjal, do okoli leta 1900. Last Žerjal Marija,...
Nova hiša v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kamen - tromeja med tremi občinami: Dolina - Prebenik - Mačkovlje v Mačkovljah. Teren 23 -...
Stara štirna pri Tinjančevi stari hiši (do leta 1922, št. 1). Sedaj v vrtu Tula Rudolfa, Mačkovlje...
Prašičjereja, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Star "prton" (portal) v Dolini (let. 1763) - detajl. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Kodričeva otroka. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje - panorama. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vsakdanja noša, Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ulica v Boljuncu (vhod - "k?lonja" pri Čadniku, Angel Žerjal). Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Ulica v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Gradnja nove hiše v Mačkovljah. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša (poleg okroglo zidane štale) iz leta 1823, pred njo prosto stoječe zidano stranišče. Last Ota...
Opuščena hiša (spodaj hram, zgoraj senik), Mačkovlje 70 (ulica). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Stara Faturcjenova "šiša" (spredaj stopnice z gankom - "škale z baladurjem"),...
Štrajn Lovrenc in žena Antonija, 86 in 80 let, v vsakdanji noši, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje...
Stara hiša (sedaj hlev), Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Stisk"- preša za olje stiskat, del torkle, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Nedeljsko umivanje, Mačkovlje 59, Štrajn. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Na poti iz Trsta v Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiše v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Star "prton" (portal) v Dolini (let. 1763)- detajl. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
"Porton" na hiši v Mačkovljah št. 62, Pelkovi. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Pri Zvonću, Mačkovlje 28. Ognjivšče v "kavadi" (prizidku) opuščeno. (V hiši stanuje...
Del Boljunca iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Podrta dvocelična hiša (poleg Kodričeve), Bejterjeva, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Helebarda vaške straže, Tone Flek, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Štrajn Lovrenc in žena Antonija, 86 in 80 let, v nedeljski noši po maši, Mačkovlje 59. Teren 23 -...
Srajca, nosila Uršula Žerjal, rojena 1831, do približno leta 1900. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Opuščena hiša, Ota Jože, Boljunec 38. Tu z druge strani. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tabla na gradbišču nove hiše v Mačkovljah. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš od cerkve desno proti koncu vasi. Prva dvoja vrata so za "oder za seno", tretja...
Del Mačkovelj. V sredi levo Kodričeva hiša (prej Gučetova). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Fanelca" (suknja), Boljunec 97, nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900. Teren 23...
Na poti iz Trsta v Mačkovlje z nakupljeno robo. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del Boljunca (zadaj kamnolom) - iz zvonika. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Mlinar. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Koferčeva "kovada" (prizidek), Tul Rudolf, Mačkovlje 55. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Opuščena hiša, Ota Jože, Boljunec 38. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Boljunec. Stara "štala" (hlev) zidana okoli leta 1902. Pri Uštaričevih (Žerjal), Boljunec...
Helebarda vaške straže, Tone Flek, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Del vezenine na srajčnem rokavu, nosila Uršula Žerjal, do okoli leta 1900. Last Žerjal Marija,...
Ulica v Boljuncu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Lucija, Mačkovlje 15, 55 let, v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Kamižot" (suknja), nosila Uršula Žerjal, do približno leta 1900. Last Žerjal Marija,...