Subscribe to RSS - Zagradišče pri Ljubljani
Levo spodaj je napis: “Mihel”, desno je letnica 1865. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
Kristus nese križ; končnica je bila v čebelnjaku Antona Prusnika, Zagradišče nad Sostrem 8.
Skrajno levo je najbrž peklenski ogenj, nad njim leteč hudič, v voz je vprežen prašič, kočijaži...