Subscribe to RSS - Zaboršt
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1890
82. d = 113 cm / v sred. dela = 28 cm / g = 9 cm // v do vrha ovrat. = 12 cm / š med odprt. kamb =...
1.1.1956
Hram v Jablanici fasada prednja, fasada stranska, tloris, prerez ostrešja. Jože Jenškovec, Zaboršt...
1.8.1956
Kozouc (kozolec), Jože Jeuškovec, Zaboršt 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Lesca (za sušenje sadja), Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.1.1956
"Štirna" (vodnjak) v Zaborštu...
1.8.1956
Svinjaki, Jože Jeuškovec, Zaboršt 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Ključ pri stari skrinji, Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.1.1956
Hiša, fasad prednja, fasada stranska, tloris pritličja, tloris podstrešja. Jože Jenškovec, Zaboršt...
Lovivnik za čebelji roj. Panj je podolgovat in se na enem koncu zoža. Ta stran je zaprta s...