Subscribe to RSS - Vrh pri Križu
28.8.1957
Omarica v zidu "v zadji hiši", Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel...
28.8.1957
Lesen strop v zadnji hiši pri Štupovsk?h, lastnik Franc Zaletel, Vrh pri Križu 5.
28.8.1957
Stara žitna škrija (skrinja), Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel.
28.8.1957
Kajža, 1 fasada in 2 tlorisa, Franc Zaletel, pri Štupčevih, Vrh pri Križu 5.
28.8.1957
Detajl peči (mod?nca pri stari peči), pri Štupčov?h, Vrh 5, Franc Zaletel.
28.8.1957
Kaduje (krušne), Vrh 5, Franc Zaletel, pri Štupčov?h.
28.8.1957
Detajl kašče (vhod), Franc Zaletel, Vrh 5, pri Štupčov?h.
28.8.1957
Hiša, 1 fasada in 3, Franc Zaletel, pri Štupčevih, Vrh pri Križu 5.
28.8.1957
Skrinja, Vrh pri Križu 10, pri Bekovih, Blatnik Ana.
28.8.1957
Skledjek (sklednik), Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel.
1.8.1957
Slikanja na lesenem oltarnem antipendiju v cerkvi Sv. Marjete. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
28.8.1957
Situacija doma, tloris, Franc Zaletel, pri Štupčevih, Vrh pri Križu 5.
28.8.1957
Pinja, Vrh pri Križu 10, pri Bekovih, Ana Blatnik.
28.8.1957
Kašča. Lastnik Franc Zaletel, pri Štupčkovih, Vrh 5.
28.8.1957
Polička ob ognjišču, Vrh pri Križu 10, Ana Blatnik, pri Bekovih.
1.8.1957
Glavni oltar v cerkvi Sv. Marjete. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Peč v stari hiši ("v ta zadj?m konc"), pri Štupčovih, Vrh 5, Franc Zaletel...
28.8.1957
Vrata, Vrh pri Križu 11, pri Hribarju, Hribar Franc.