Subscribe to RSS - Velike Pece
15.8.1950
Pod in "štirna" (vodnjak), pri Mesan, Velike Pece 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Znamenje ob razpotju v Velikih Pecah z letnico 1720. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
15.8.1950
Otroci ženejo "baci" (ovce) domov v Velike Pece (gnali so jih v Stično naprodaj, a jih...
15.8.1950
Znamenje ob razpotju v Velikih Pecah z letnico 1720, detajl Sv. Vid. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
1.1.1950
Tloris hleva. Lastnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
15.8.1950
Proso in sončnice sušijo na rjuhah, Velike Pece. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Pri Peškurji, Velike Pece, pred štirno (vodnjakom) perejo jabolka. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Hiša v Velikih Pecah (zgoraj kašča in kamra, spodaj kevder- klet)- pripadajoča k hiši št. 11, pri...
15.8.1950
Tekavčev Tone, Velike Pece 2, šuštar (čevljar), opremljen po starem, ko je hodil šivat na dom...
1.1.1950
Stopnišče. Lastnik pri Gašperjevih, Velike Pece 5.
15.8.1950
"Voljak" (čebelnjak), Velike Pece 9, pri Lavrih, Franc Kastelic. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Pod na stebrih, Velike Pece. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
15.8.1950
Pri Špaja Franc, Velike Pece 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
1.1.1950
Situacija Lavrihovega doma. Lastnik Janez Blatnik, Velike Pece 7.
15.8.1950
Velike Pece med hišo št. 11, pri Šraj in kaščo s kamro. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
1.1.1950
Pod (tloris). Lastnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
15.8.1950
Tekavčev Tone, Velike Pece 2, šuštar (čevljar), opremljen po starem, ko je hodil šivat na dom...
1.1.1950
Tloris hiše. Lastnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
15.8.1950
Kajža, pripadajoča k hiši št. 4, pri Mesan, Velike Pece. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
Pri Petan, Velike Pece 12. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
1.1.1950
Tloris štale (hleva) in listnika. Lstnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
15.8.1950
"Skončnice" (končnice) Kranjičevega gor. čebelnjaka, naslikal Franc Kastelic, Velike Pece...
1.1.1950
Tloris hiše. Lastnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.