Subscribe to RSS - Velika Stara vas
1.8.1949
Vrata, Velika Stara vas 5. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Gospodarsko poslopje (štala- hlev, zgoraj kašča, pod, svisli), Velika Stara vas 18. Teren 2: Šmarje...
1.8.1949
Napis na podbojih poda: 18 Joseph IHS Skubitz 32. Velika Stara vas 19. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica...
1.8.1949
Vrata hiše št. 18, Velika Stara vas, Erjavec- Gorjup. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1949
Kukerle z rožo pri hiši Velika Stara vas 18, pri Jerki. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Kukerle z rožo, Velika Stara vas 18, pri Jerki. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Vrata hiše št. 18, Velika Stara vas (Erjavec- Gorjup). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Gospodarsko poslopje- štala (hlev), zgoraj kašča, pod, svisli, Velika Stara vas 18. Teren 2: Šmarje...