Subscribe to RSS - Sužid
3.8.1951
Trnjač za mešanje; za "ubijanje" (zasirjenega mleka) strdi. Sužiška planina...
3.8.1951
Posnemanca za skuto in mlečne pene. Sužiška planina.
3.8.1951
Kuhinja. Sužid 23.
3.8.1951
Hiša. Lastnica Katarina Vanc, Sužid 48.
3.8.1951
Mék klincov (polovica méka za konjsko vprego; tukaj jih je šest, so tudi samo trije). Lastnik Anton...
3.8.1951
Peč. Sužid 14.
3.7.1951
Ana Gorenšček, Sužid 14 in Žuber Katarina, Sužid 2, gresta od maše v Kobaridu. Teren 7 - Kobarid, 3...
3.7.1951
Pelko Anica, Sužid 7, pri Ruklnu, s hčerkama. Stanuje sicer v Ljubljani, Belokranjska 8. Teren 7 -...
3.8.1951
Č?min (dimnik). Sužid.
3.8.1951
Zapuščena hiša. Pri Kendu, Sužid 23.
3.7.1951
"Voznica" - za seno vozit. Lah Ivan, Sužid 11. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Pečnica (kahla). Lastnik Franc Kenda - pri Lovrenčič, Sužid 10.
3.8.1951
Zgonc (zvonec) na ovratnem pasu. Sužiška planina.
3.8.1951
Lesena skleda. Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.7.1951
Dve štali (hleva) na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Pasja uta. Lastnik pri Štihu, Sužid 16.
3.8.1951
Vrata v kuhinjo. Lastnik pri Lovrenščku, Sužid 10.
3.8.1951
Hiša - fasada. 3 etaže. Lastnik Franc Gorenšček - pri Gorenščku, Sužid 14.
3.7.1951
Podružnica Sv. Treh kraljev v Sužidu (del prednje vhodne strani z zvonikom). Teren 7 - Kobarid, 3.7...
3.7.1951
Sužidska planina (spredaj ograja iz kamenja). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Pinja za maslo. Sužid 25.
3.8.1951
Svečnik (lajhter). Lastnik Stres - pri Lukanu, Sužid 50.
3.7.1951
Bajer nad Hojakovim (Ohojakovim) malnom (mlinom) v Sužidu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Koš (z dveh strani). Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
"Rončelja" (srp). Lastnik Gorenšček, Sužid 14...
3.7.1951
Ivan Koren, Sužid, seče travo; ima "uos?nk" iz volovskega roga, ki ga je prinesel iz...
3.8.1951
Delo pri posnemalniku mleka. Sužiška planina.
3.7.1951
Štihova kašta v Sužidu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša, Sužid 20, pri Vanč. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Bank (skrinja), z detajlom in ključ. Lastnik Matevž Mikuš - pri Tonc, Sužid 44.
3.7.1951
Sužidska žičnica (pogled na Kobarid in Svino). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kašt - fasada, 3 etaže. Lastnik Jožef Butulj - pri Štihu, Sužid 16.
3.7.1951
Hiša Sužid 9, pri Ručnu (izdelana leta 1903, delali slovenski zidarji iz Grgarja pri Gorici). Teren...
3.7.1951
Napisne plošče na Ohojakovem (Hojakovem) malnu (mlinu) v Sužidu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Stan in štale (hlevi) na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Ohojakov maln (mlin) v Sužidu; pogled z vhodne strani. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužidska planina, krave odhajajo zgodaj zjutraj na pašo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Škarje za striženje ovc. Lastnik Stres - pri Lukanu, Sužid 50.
3.7.1951
Pastirji na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kajnc (ali srp). Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Mreža na oknu štale (hleva). Sužid 14.
3.8.1951
Škarje za ovce striči. Lastnik Stres, Sužid 50.
3.7.1951
Sužid 34, pri Vančku, hiša z "vokrno", ki spada k drugi hiši (Štihovi). Teren 7 - Kobarid...
3.7.1951
Šimenčev senik zunaj vasi Sužid (na hribu Vrišče). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša Sužid 20, pri Vanč. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.10.1947
F0001750
Dvorišče, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001751
Kmetija, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001753
Vhod v hišo, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001754
Stara kmetija, Sužid pri Kobaridu.
1.10.1947
F0001755
Dvorišče, Sužid pri Kobaridu.
3.8.1951
Lumin (svetilka). Lastnik Stres - pri Lukanu, Sužid 50.
3.7.1951
"Voznica" - za seno vozit. Lah Ivan, Sužid 11. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Čeber za skuto. Sužiška planina.
3.8.1951
Kuh?nca (kuhalnica) za močnik. Sužid 23.
3.8.1951
Šprica za klobase. Sužid 25.
3.7.1951
Savo Fon, Sužid 25; v ozadju štale (hlevi) in stan na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3...
3.8.1951
Hiša - fasada, 3 etaže. Lastnik Franc Kenda - pri Lovrenčiču, Sužid 10.
3.8.1951
Stiskanje in oblikovanje sira v obodih na puščalu. Sir je zavit v poseben prt in vstavljen v lesen...
3.8.1951
Del izbe. Lastnik pri Lovrenščku, Sužid 10.
3.8.1951
Stiskanje in oblikovanje sira v obodih na puščalu. Sužiška planina.
3.7.1951
Del štal (hlevov) na Sužidski planini (večinoma so krite s pločevino, dve sta pokriti s slamo)...
3.8.1951
Trnjač za mešanje. Sužiška planina.
3.8.1951
Lesen nož, s katerim se pobere z modla odvečno maslo. Sužiška planina.
3.7.1951
Sužid 23, zapuščena hiša pri Kendu, prej pri Kovačevih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Č?min na šoli (dimnik). Sužid.
3.7.1951
Zapuščen senik (krit s slamo) in "stožje" (pripravljeno za kopo), Sužidska senožet. Teren...
3.8.1951
Posnemovca (zajemalka). Sužid 50.
F0001786
Sužid pri Kobaridu.
3.8.1951
Sirarna - 1 etaža. Sužiška planina.
3.8.1951
Lončen vrč za žganje, star 150 let - še danes v rabi za mast in zabelo. Lastnik Anton Krajnc - pri...
3.7.1951
Sužidska planina, krava z zvoncem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kolovrat, kupljen v Kobaridu na semnju, izdelan v okolici Tolmina. Lastnik Ivan Fod, Sužid 25.
3.8.1951
Mlin - 1 etaža s situacijo (tloris). Lastnik Anton Ohojak, Sužid.
3.8.1951
Hiša. Lastnik pri Lorenčič, Sužid 10.
3.8.1951
Lesena skleda za mleko. Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Situacija mlina (skica). Lastnik Anton Ohojak, Sužid.
3.8.1951
"Vok?rna" (lopa za vozove). Lastnik Jože Butulj, Sužid 16...
3.8.1951
Ključavnica. Lastnik pri Lovrencu, Sužid 10.
3.7.1951
Sužidska planina, krave odhajajo zgodaj zjutraj na pašo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Kravji pastir na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužid 23, zapuščena hiša pri Kendu, prej pri Kovačevih. Hiša s štalo (hlevom) in zgoraj s skednjem...
3.7.1951
Voz s korpami (košarami), naložen z drvmi, da se bolj posušijo; sicer ne vozijo drv v korpah (...
3.8.1951
Detajl izbe s pečjo. Sužid 10.
3.8.1951
Del izbe. Sužid 10.
3.8.1951
Samotnjak, "samotnik" (šrufn). Lastnik Anton Breška, Sužid 26...
3.8.1951
Stol za mužo (molžo). Sužiška planina.
3.8.1951
Dimnik - prezidana hiša l. 1920. Sužid.
3.7.1951
Hiša Sužid 21, pri Lomanu (primer stavbe na kot). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Dilja (pladenj) s polento. Sužiška planina.
3.7.1951
Liza Gorenščkova, Sužid. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Pinja za maslo. Sužiška planina.
3.8.1951
Banča (klop) pred hišo. Sužid 94.
3.8.1951
Notranjščina mlina. Sužid.
3.8.1951
Kospe - (cokle). Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Kuhinja z dvema kotloma za sirjenje mleka. Sužiška planina.
3.8.1951
Vrata iz kuhinje v izbo. Lastnik pri Lovrenščku, Sužid 10.
3.7.1951
Sužidska planina, krava z zvoncem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Ok'nce (okno). Sužid...
3.8.1951
Pletenke (cokle). Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Jemanje sira iz kotla (ponazoritev). Sužiška planina.
3.7.1951
Sužidska planina (spredaj kopa). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Lesene galtre na oknu štale (hleva). Sužid 37.
3.8.1951
Kuhinja (ognjišče). Sužid 10.
3.8.1951
Posebno oralo za razna dela na polju, narejeno pred 20 leti. Za krompir snamejo zadnja lemeža, za...
3.8.1951
Lesen obod za sir. Sužiška planina.
3.7.1951
Liza Gorenščkova in Franc Gorenšček 84 let, Sužid. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužid 43, pri Jakorpu. Primer stegnjenega tipa hiše: a) stanovanjska hiša (kuhinjska vrata), b)...
3.8.1951
Lesena žlica. Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Gusar (dimnik). Sužid 47.
3.8.1951
Skuta v prtu. Sužiška planina.
3.8.1951
Stou (stol) za v kuhinjo in hlev. Sužid 25.
3.8.1951
Štala (hlev). Sužid 14.
3.7.1951
Sužidska žičnica. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Sužid.
3.7.1951
Mlekar na Sužidski planini meša zasirjeno mleko v kotlu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
"Uokrna" (lopa za vozove) - fasada, 2 etaži. Sužid 16...
3.8.1951
Peč z "miklico" (okence). Sužid 10...
3.7.1951
Lah Ivan, Sužid 11, pelje domov seno v rjuhah na dvokolesnem vozu ("voznica"). Teren 7 -...
3.7.1951
Franc Gorenšček, Sužid 14 in njegova sestra Liza Gorenšček, Sužid 14, oba dobra pevca. Teren 7 -...
3.8.1951
Jezero pri mlinu, pogled z vrha. Sužid.
3.7.1951
Sužid; Ohojakov (Hojakov) maln (mlin) z zahodne strani. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Stol (miza) za gnetenje masla. Sužiška planina.
3.8.1951
Štempa (model) za maslo. Sužiška planina.
3.7.1951
Sužidska planina, "lepoč" - napajališče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Počna za pranje. Sužid 50.
3.8.1951
Hiša - fasada, 3 etaže. Lastnica Marija Breška - pri Kovaču, Sužid 23.
3.7.1951
"Uokrna", lopa za shranjevanje vozov. Sužid 16, pri Štihovih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3...
3.7.1951
Pogled na vas Sužid s Črče (senožeta nad Sužidom). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Ok'nce na kašti. Sužid 16...
3.7.1951
Detajl z ulice v Sužidu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužid - središče vasi. Perice perejo v vaškem koritu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Škarje za "drat" (žico). Lastnik Stres, Sužid 50...
3.7.1951
Sužid 14, pri Gorenščku; del stanovanjske hiše in del štale (hleva), oba dela s štengami (...
3.7.1951
Sužidska planina, krava z zvoncem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Lepoč" - napajališče na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Korito s salamurnco. Sužiška planina.
3.8.1951
Ključavnica na vratih. Lastnik pri Lovrenščku, Sužid 10.