Subscribe to RSS - Stavča vas
28.8.1957
Gank, Stavča vas.
28.8.1957
Ornament na podu, Stavča vas.
1.8.1957
Dera na toplarju (dvojnem kozolcu), pri Mrčajovih, Julijana Potočar, Stavča vas 2. Teren 14-...
1.8.1957
Stavča vas s Krko. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Ornament na ganku z detajlom, Stavča vas 3.
28.8.1957
Vrata na štek?l v hramu (nekoč stanovanjska hiša), pod Šempavom, last "ta gorej Kout?r",...
28.8.1957
Detajli svinjaka, pri Mežnarcu, Stavča vas 19, Franc Legan.
28.8.1957
Lina, Stavča vas.
28.8.1957
Hiša (sedaj hram), 2 fasadi in 1 tloris, Fabjan Ana, pri ta gorejih koutrovih, Stavča vas 16.
28.8.1957
Ornament na podu, Stavča vas.
28.8.1957
Detajl poda, Stavča vas.
28.8.1957
Truga za mesenje testa, Stavča vas 19, Legan Franc, pri Mežnarc.
28.8.1957
Oblč za luč in detajl, Julijana Kužnik, Stavča vas 15, pri Andrejov?h.
28.8.1957
Stena med vežo in hišo (lesena) s stropnicami (st?kdorjem), pri Mežnarc, Franc Legan, Stavča vas 19.
28.8.1957
Zibu (zibelka), Stavča vas 19, pri Mežnarc, Franc Legan.
1.8.1957
Vezana kozolca, Stavča vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Stari predmeti: od leve "sveč?nk" za trske (v roki), stopa, "piskr" (posoda),...
1.8.1957
Stavča vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Stara miza v hramu pod Šempavom, Stavča vas, lastnik "ta gorej Kout?r"...
1.8.1957
Stari predmeti: od leve "sveč?nk" za trske (v roki), stopa, "piskr" (posoda),...