Subscribe to RSS - Štajerska
1858
panjska končnica
Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah. Prim. N. Gockerell...
1872
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: pastirček David, bodoči izraelski kralj, sprejme pred...
1873
panjska končnica
Vesoljni potop. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Bog je sklenil s potopom uničiti...
1868
panjska končnica
Nepojasnjen prizor; na cirkuško okolje kažeta udeleženec v sprevodu, ki nosi komedijantski...
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
1875
panjska končnica
Ta motiv je največkrat satira zoper sitne žene; na tej končnici pa s strehe kmečke hiše padajoči...
1872
panjska končnica
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
1867
panjska končnica
Nekoliko nenavadna upodobitev: lisici nosita krsto kar na ramenih. Upodobitev iz motivne družine “...
1888
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Motiv temelji na paraboli...
1859
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1878
panjska končnica
Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica v smrtni nevarnosti, pred strelo in...
1860
panjska končnica
O sv. Lovrencu pripoveduje legenda, da je bil kustos krščanske cerkvene zakladnice, ki ni hotel...
1797
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
1891
panjska končnica
Leva žival ima gladek rep in grivo, desna ima kosmat rep; obe imata na šapah kremplje. Najbrž gre...
1860
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
1879
panjska končnica
Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi Brabantski, ki ni bila svetnica. Bila...
panjska končnica
Sv. Jan Kapistran vodi osvoboditelje Belgrada leta 1456. Svetnik je bil frančiškan, ki je...
1889
panjska končnica
Ikonografsko značilna upodobitev Marije z detetom v zvezdi, značilna za upodobitve milostne podobe...
1889
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je sv. Janez blagoslovil in brez škode popil kelih strupa, ki mu...
1868
panjska končnica
Upodobitev duhovnika v mašni opravi med mašnim obredjem; za njim kleči ministrant. Pod monogramom...
1864
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da se poveljnik pretorijanske garde Boštjan ni hotel odreči...
1864
panjska končnica
Živali plešejo s kmeti. Prizor iz motivne skupine živali v človeških vlogah. Kmet pleše z lisico,...
1864
panjska končnica
Zelo priljubljen in čaščen svetnik apostol; predstavlja ustanovitelja krščanske Cerkve; najbolj...
1881
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da Janez iz kraja Nepomuka, ki je bil kraljičin spovednik, ni hotel...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Spoved pravičnika in spoved grešnice. Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali...
1891
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Končnica za dvojni panj. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo...
1870
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
1878
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Svetniška legenda...
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
1889
panjska končnica
Za določljivost ikonografskega tipa Božjepotne Marije oziroma božje poti:Značilno trikotniška...
187(9)4
panjska končnica
Sv. Marija veze, Jezušček pomaga sv. Jožefu pri žaganju. Upodobljenci sicer nosijo “biblijska”...
1863
panjska končnica
Sv. Miklavž in sv. Florijan. Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1848
panjska končnica
Muzeju je končnico podaril leta 1911 nadučitelj Vinko Krek v Trbojah. Legenda pripoveduje, da so...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je bil Izidor sin kmečkega dninarja; bil je zelo pobožen in ko je...
1888
panjska končnica
V evangelijih je sv. Jožef omenjen kot Jezusov krušni oce; na upodobitvi drži Jezušcka na desnici,...
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
1886
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1868
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je Marjeta Antiohijska odbila snubljenje antiohijskega prokuratorja, češ,...
1858
panjska končnica
Levo je upodobljena velika, nadstropna stavba; najbrž iz nje prihaja vrsta upodobljencev: spredaj...
1888
panjska končnica
Vrsta prizorov o začetku človeštva. Vrsta prizorov o začetku človeštva: 1. Bog ustvari Adama in Evo...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1860
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Svetniška legenda...
1897
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali slik na steklo (gl. Gockerell 1991d: 59...
1867
panjska končnica
Zadnja večerja. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus...
1894
panjska končnica
Upodobljen je prizor iz legende, ko ima sv. Frančišek v samoti po štiridesetdnevnem postu vizijo...
panjska končnica
Pozneje s šablono napisana št. 54 seveda pomeni številko panja. Delo Štajerske delavnice; letnica...
SEM;F-0001527
Hiša, Spodnja Štajerska.
F0001522
Hiša, živina na paši, Savinjske Alpe.
F0000292
Kmečka hiša, Sleme (Čepe).
1.1.1928
F0000094
Kmečka hiša, Radeljski Vrh.
SEM;F-0004072
Paša, krave pri napajanju, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0004040
Moški v delovni noši ob preši, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0003656
Portret starejše ženske v vsakdanji noši.
SEM;F-0002005
Naselje, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0001530
Hiša, Spodnja Štajerska.
1900
panjska končnica
Vojaki. Najbrž gre za posnetek ene od številnih poljudnih grafik iz 19. stoletja. Spodaj v sredini...
panjska končnica
Šest stripovsko zasnovanih sličic, označenih s tekočimi številkami. 1: Po pogodbi vzame kmet...
1868
panjska končnica
Sv. Anton Puščavnik. Legenda pripoveduje, da je svetnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
panjska končnica
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
panjska končnica
Končnico je muzeju prodal Ferdo Kranjc, Planina nad Ljubnem 3. Delo Štajerske delavnice.
sreda ali druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Značilno delo Štajerske delavnice iz srede ali druge polovice 19. stoletja. Motiv temelji na...
1889
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
1886
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
panjska končnica
Žena vleče moža iz gostilne. Ta motiv je največkrat satira zoper sitne žene.
1859
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
1895
panjska končnica
Upodobljenci igrajo na bombardon, klarinet, flavto in trobento (gl. Kumer 1957: 162). V sredini...
19. stoletje
panjska končnica
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
1861
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
1898
panjska končnica
Nastanek ali predloga za ta proti protestantski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
1900
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da Janez iz kraja Nepomuka, ki je bil kraljičin spovednik, ni hotel...
1869
panjska končnica
Prizor iz legende o sv. Genovefi. Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi...
1866
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1885
panjska končnica
Upodobitve s tem motivom so prišle na koncnice z grafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die...
panjska končnica
Frančišek Ksaverij je sredi 16. stoletja deloval kot misijonar v vzhodni Aziji; na slovenskem...
1860
panjska končnica
Ikonografska shema z imenom “Prestol milosti”; Delo Štajerske delavnice. Muzeju je končnico prodal...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Stolp s tremi okni je svetničin atribut, ker je velela, naj v stolpu, kamor jo je bil zaprl oče, ob...
med 1841un 1910
panjska končnica
Skoraj gotovo je končnica izdelek Štajerske delavnice, katere datirane končnice zajemajo obdobje...
1.7.1963
Študentka etnologije v družbi gospodinje Pirhove in male Irene. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.11.1963
Kmetija na Kungoti. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ovce na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pokrajina. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Razpelo s Kristusom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Enojni in dvojni kozolec. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Prenašanje bremen v košu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članica ekipe, Ložar Alenka. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Miza, skica z detajli.
1.7.1963
Člani ekipe na poti domov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Delovna noša. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hiša. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Na terenu pri delu in odmoru, Mihevc in Makarovič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pogled na Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ovce na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Čolniček. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Peč, skica z merami.
1.11.1963
Pobiranje češpelj. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe (Ložar, Markež). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pobiranje pridelka. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Prenašanje bremen v košu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1. polovica 20. stoletja
špan
Polovični špan za štetje delovnih dni, v rabi predvsem v prvi polovici 20. stoletja, ponekod vse do...
špan
Za vodenje evidence o opravljenem delu. Kvadratna ploščica iz pocinkane železne pločevine s...
med 1. in 2. svetovno vojno
brentarska palica
Lesena palica za štetje brent z zarezami (I, X) na štirih straneh. Prvih deset zarez je označenih z...
Roš
Roš je uporabljal barvar za označevanje blaga, ki ga je dobil v barvanje. Material: medenina Mere:...
Roš
Roš je uporabljal barvar za označevanje blaga, ki ga je dobil v barvanje. Material: medenina Mere:...
špan
Za vodenje evidence o opravljenem delu. Kvadratna ploščica iz pocinkane železne pločevine s...
1. polovica 20. stoletja
špan
Cel špan za štetje delovnih dni, v rabi v prvi polovici 20. stoletja. Ima obliko kvadrata s...
brentarska palica
Lesena skrivenčena palica, na spodnji strani ima konico. Ima zareze I in X. Po osmih zarezah I...
špan
Za vodenje evidence o opravljenem delu. Pravokotna ploščica iz pocinkane železne pločevine s...
1. polovica 20. stoletja
špan
Polovični špan za štetje delovnih dni, v obliki trikotnika, kovinski, z luknjico, pod njo so v...
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del ekipe z gospodinjo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pri peči. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Cirkular za krajnike žajmat, skica, Tonč.
1.7.1963
Članica ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ovce na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Na terenu pri delu in odmoru, Mihevc in Makarovič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1. polovica 20. stoletja
špan
Cel špan za štetje delovnih dni, v rabi predvsem v prvi polovici 20. stoletja, ponekod vse do 70...
1.7.1963
Milica in Majda, članici ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
zadnja tretjina 19. stoletja
panjska končnica
Lov na severnega medveda. Muzej je končnico kupil od A. Černevška iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu...
1.10.1972
Zadnji obronki goric proti Murskemu polju. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Ludvik Tušek z ženo in vnukom. Tušek je bil pred vojsko šofer pri veleposestniku Hinzeju. Po domače...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.10.1972
Dva "pütarja" (trgača), Venčeslav Ivanuša, Brebrovnik 58, Rajh Matija, Miklavž 39. Teren...
1.10.1972
Žena gre na kosilo k vinogradniku. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Zadnji obronki goric proti Murskemu polju. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1874
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
1872
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Od leve proti desni...
panjska končnica
Zgoraj v srednjem polju je deljena letnica 18 89. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: kralj...
Enonadstropna hiša.
1.10.1972
Golob Barika in Kirič Lizika, nekdanji viničarki gresta na grob (vsakdanje, delovno opravljeni)...
1.10.1972
Ludvik Tušek z ženo in vnukom. Tušek je bil pred vojsko šofer pri veleposestniku Hinzeju. Po domače...
1.10.1972
Zadnji obronki goric proti Murskemu polju. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.1.1972
Znamenje. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
14.7.1963
Omara - likovno zanimivi detajli, skica.
1.11.1963
Na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe (Ložar, Markež). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ovce na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članici ekipe (Ložar, Makarovič). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Na paši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članica ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.7.1963
Deklica v pražnji noši. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).