Subscribe to RSS - Sadinja vas pri Dvoru
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Žena iz Sadinje vasi pere perilo v Krki. Perilo je pripeljala s "šajtrgo". Pere na...
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Pod, levo vrata v kaščo, spodaj desno keud?r (klet), pri Črčku, Jože Primc, Sadinja vas. Teren 14-...
Žena iz Sadinje vasi pere perilo v Krki. Perilo je pripeljala s "šajtrgo". Pere na...
Sklednik in žličnik pred hišo, pri Novakovih, Amalija Črček. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Sadinja vas in Trebča vas. Med leti 1928 in 1947.