Subscribe to RSS - Rojci
1.7.1950
Kupi žita prislonjeni na črešnje (češnje), Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Hiša št. 66 z bala(n)durjem, Rojci, v bala(n)durju "vokno" za golido z vodo. Last: Bepo...
1.7.1950
Štala (hlev) za živino (večja stavba) in za kokoši (prizidana manjša stavba); poleg lopa od kanele...
1.7.1950
Podružnica Sv. Ivana v Rojcih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Mlin v Rokavi pod Glemom (last Ivan in Lazar Umer), Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Stara enocelična hiša od Malnarja v Rojcih (sedaj štala- hlev). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Stara enocelična hiša od Koga v Rojcih (sedaj štala-hlev). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Mlin, tlorisa, Rojci 12, lastnika Umer Lazar in Ivan - Marlini.
1.7.1950
Umerjev kamin (dimnik), Rojci 65.
1.7.1950
Otroci družine Merlini, Lazar Umer, Rojci 52. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Tloris, Rojci 58, Umar Anton - Kogar. "Sveta Brida"...
1.7.1950
Kamin (dimnik), Rojci 58, lastnik Umar Anton.
1.7.1950
Skedenj- hiša, Loparka je v njem bivala, Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.7.1950
Umerjev mlin, Rojci 12, lastnik Umer Ivan.
1.7.1950
"Gonjišiče", deloma predelano v štedilnik, Rojci 59, pri Kapeloma, Marancin Olga. Teren 4...
1.7.1950
Babiči z višine, pri Rojcih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Kadinja (mentrga), Rojci 95, lastnica Olga Marancina, pr Kapelana.
1.7.1950
Šterna (vodnjak), Rojci 52, Umer Lazar. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci...
1.7.1950
Stara enocelična hiša od Malnarja v Rojcih (sedaj štala- hlev). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Hiša št. 62 v Rojcih (Marancin Anton). Primer delno prezidanega bala(n)durja. Teren 4 - Vzhodno od...
1.7.1950
Dve hiši v Rojcih, povezani med seboj s portonom (na jerti napis: Giovani Diliza LI 20' 12...
1.7.1950
"Gonjišiče", deloma predelano v štedilnik, Rojci 59, pri Kapeloma, Marancin Olga. Teren 4...
1.7.1950
Lopa od kanele in slame za vozove, Rojci 52, Umer Lazar. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Hiša št. 66 z bala(n)durjem, Rojci, v bala(n)durju "vokno" za golido z vodo. Last: Bepo...
1.7.1950
Mlin v Rokavi pod Glemom (last Ivan in Lazar Umer), Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Rojci, skupina hiš Svete bride, tloris 1. Sveta brida 2. Sveta brida pr Šargon 3. Hiša od Ranjce...
1.7.1950
Hiša od Mihele.