Subscribe to RSS - Rdeči Kal
15.8.1950
Grozdje v kadi na vozu, Rdeči Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Detajl z voljaka (čebelnjaka) let. 1863, Rdeči Kal št. 9. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
Voljak (čebelnjak) datiran z letnico 1963, Rdeči Kal 9, Janez Mandelj. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
15.8.1950
Brano pelje na šatrgi (vozu), Markelj Marija, Rdeči Kal 8. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
1.1.1950
Čebelnjak (voljak), tloris, pogled z vseh 4 strani. Lastnik Janez Mandelj - pri Bernardku, Rdeči...
15.8.1950
Grozdje na vozu, Rdeči Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
15.8.1950
Hiša, Rdeči Kal 1, pri Matija; last Kralj Frančiške iz Dišeče vasi pri Šmihelu. Teren 5- Št. Vid...
15.8.1950
Rešetarjevi trgajo, Rdeči Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
"Kapelca" (kapelica) na križišču, Rdeči Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Kavšek Marija pelje "šatrgo" in brano, Rdeči Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Kajžarica Ulčarjeva Nana, Rdeči Kal 13, krompir koplje. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...