Subscribe to RSS - Podraga
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja, Podraga 51, Pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Stari in novi dimnik pri Ferjanščovih, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hiša, kalona, pri Cennih, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stol, Podraga 65, Božič Alojzija, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Pokrivanje peče, abtuha, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Maučeva hiša, Ivan Kopačin, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Otroci se igrajo "bela lilija", pri Ferjanščevih, Podraga 32. Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja. Obleka obrnjena narobe, s podlogo. Podraga 51, pri Joškovih,...
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Preša, lastnik Branko Božič, pri Maščevih, Podraga 28.
1.8.1958
Vodnjak pri Maščevih v Podragi, Podraga 28, Božič Branko. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Prednja prema voza - detajl.
1.8.1958
Levo konec Slosarjeve hiše, desno Ferjanščevi hlevi, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Del vasi Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Krilo, "kitla", Podraga 87, Bratuš Janez, pri Bajcovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Svinja, lastnik Branko Božič, pri Maščevih, Podraga 28.
15.12.1957
Kmečko orodje - legenda. Pojasnila je povedal Ivan Lavrenčič, Podraga 49.
1.8.1958
Strehe, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Peča, "abtuh", zobci ročno vezeni, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Lesa za sušenje sadja, lastnica Ana Trošt, pri Joštovih, Podraga 51.
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
"Grozdovni legnarji", Podraga 65, Božič Alojzija, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Moške jerhaste hlače, Podraga 32, pri Ferjančičevih, Ana Ferjančič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
28.8.1958
Vile za tropine pobirat, lastnik Branko Božič, pri Maščevih, Podraga 28.
28.8.1958
Napa s piskri, lastnica Ana Trošt, pri Joškovih.
1.8.1958
Krilo, "kitla", Podraga 87, Bratuš Janez, pri Bajcovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stol, Podraga 65, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Predpasnik, "fertah", Podraga 65, Božič Alojzija, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Hiša z druge strani, Mauščeva hiša, Ivan Kopačin, Podraga 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Slika vipavske noše, Podraga 49, pri Šlosarjevih, Ivan Lavrenčič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja, Podraga 51, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja. Obleka obrnjena narobe, s podlogo. Podraga 51, pri Joškovih,...
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stoletja, Podraga 65, pri Božičevih, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Jopa iz konca 19. stol, Podraga 65, Božič Alojzija, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
K maši gredo, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Vezeni vzorci, pri Joškovih in pri Božičevih.
1.8.1958
Peča, abtuh, Podraga 51, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Del "hiše" (ognjišče)...
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stoletja, Podraga 65, pri Božičevih, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Pokrivanje peče, abtuha, pri Joškovih, Ana Trošt. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Vezeni vzorci in upodobitev noše.
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja, Podraga 51, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. -...
28.8.1958
Stopa, lastnica Ivana Ferjančič, pri Ferjanščevih, Podraga 32.
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja, Podraga 51, Pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Peča, "abtuh", zobci ročno vezeni, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1...
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stoletja, Podraga 65, pri Božičevih, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...