Subscribe to RSS - Podgorica
1.8.1948
Veža pri Urbetovih, Podgorica 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pentagram z letnico 1813 na vratih poda, Jože Zakrajšek, Podgorica 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan...
1.8.1948
Veža pri Urbetovih, Podgorica 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Franc Štrukelj, Podgorica 8.
1.8.1948
Hiša, spredaj svinjak. Jože Zakrajšek, Podgorica 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Pograd v hlevu, pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Stolček. Lastnik Janez Križman, Podgorica 9.
1.1.1948
Hiša (čelna stran). Lastnik Anton Križman, pri Šuštarčki, Podgorica 5.
1.8.1948
Veža pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Ležišče pred podom, Anton Boh, Podgorica št. 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Slamoreznica (truga za slamo rezat). V levi roki drži fant greblce, s katerimi poriva slamo, v...
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Karel Lunder, Podgorica 10.
1.8.1948
Kašča- dvojna. France Štrukelj, Podgorica št. 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Pri Bohu, Podgorica 7. Kot z oltarčkom je izdelal Anton Boh. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak,...
1.8.1948
Križ na križpotju. Bičje-Pece pri Podgorici. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Terilna jama, podrta, last Bohovih v Podgorici. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Hiša, Anton Križman, Podgorica št. 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Tone Bohov, dober pripovedovalec "vistorij", Podgorica. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Anton Križman, pri Šuštarčku, Podgorica št. 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Kozolec z lopo in hruško (v ozadju Pece), Janez Javornik, Podgorica št. 2. Teren 1 - Št. Jurij-...
1.1.1948
Del veže. Lastnik Karel Lunder, Podgorica 10.
1.1.1948
Situacija, Podgorica 5.
1.8.1948
Vrata pri Urbetovih, Podgorica 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
"Buhk"- razpelo pod Pecami (iz Podgorice), l. 1859. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.8.1948
Pod s kaščo 1832, pri Urbet, Janez Javornik, Podgorica št. 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Lojtrce za sušenje želodca. Lastnik Anton Boh, Podgorica 7.
1.8.1948
Pri Križmanu (zadaj- higiena!), Podgorica št. 9. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Lesen zapah na glavnih vratih. Lastnik Franc Štrukelj, Podgorica 8.
1.1.1948
Kozolec. Lastnik Karel Kovač, Podgorica 10.
1.1.1948
Kurnik. Lastnik Janez Javonik, Podgorica 2.
1.1.1948
Hiša (leva stran lesena, desna zidana), zadnja stran. Lastnik Anton Križman, pri Šuštarčki,...
1.8.1948
Veža pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Korenje v prockah na kulah, Podgorica. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Ograja ganka.
1.1.1948
Veža z ognjiščem in svinjskim kotlom, štange za sušenje mesa. Lastnik Jože Zakrajšek, Podgorica 6.
1.8.1948
Pri Prusnik, Podgorica 6. Pohištvo je izdelal sin Jože Zakrajšek. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Lesena mreža na oknu. Lastnik Janez Javonik.
1.1.1948
Pri Šuštarčku, tloris, Podgorica 5.
1.8.1948
Ognjišče pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Ročni voziček "košara", vrata v klet. Pri Urbet, Janez Javornik, Podgorica št. 2. Teren 1...
1.8.1948
Jože Trontelj plete pokrov za "škatlo", Podgorica št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Oltarček je izrezljal Anton Boh (po knjigah star 43 let). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.1.1948
Kozolec. Lastnik Janez Križman, Podgorica 9.