Subscribe to RSS - Podboršt
1.1.1950
Klop. Lastnica Terezija Zajc - pri Pustu, Podboršt 5.
1.1.1950
Postelja. Lastnik Alojz Verbič - pri Pangrcu, Podboršt 1.
15.8.1950
Kašča, pri Zorčki, Podboršt 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
Prašiča peljejo v kurniku na postajo Radohova vas, Podboršt 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Tovariš Romih in tovariš dr. Novak pred Rudarjevo hišo, Podboršt. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Detajl starega ribežna (l. 1854), pri Zorčki, Podboršt 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
Stari ribežen (l. 1854), pri Zorčki, Podboršt 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Pečnica. Podboršt 16.
15.8.1950
"Košica" (košara) za jabolka in krompir znašat, korito za tolči jabolka, v njem "...
15.8.1950
Rudarjeva luža in hiša, Podboršt. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
"Kravje ulice", Podboršt, zadaj Rudarjeva kajža. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
1.1.1950
Klop. Lastnik Alojz Verbič - pri Pangrci, Podboršt 1.
1.1.1950
Miza. Lastnik Janez Zajc - pri Zorčku, Podboršt 3.
15.8.1950
Kašča, ki jo zdaj uporabljajo za shrambo slame, z lupo, Podboršt 9, pri Drašli. Teren 5- Št. Vid...
15.8.1950
Štala (hlev), Podboršt 17, pri Tončki. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
Znamenje, ki nadomešča "grmado" v Šimelcah nad Podborštom. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Vrhhlevna in vrhkletna hiša s podom, Podboršt 14, pri Urban. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
1.1.1950
Hlev. Lastnik Janez Zajc - pri Zorčku, Podboršt 3.
15.8.1950
"Štuc", kamen pod Rdečim Kalom, vsekan z letnico 1895, v spomin na največjo povodenj (...
15.8.1950
Aptah (peča), Podboršt 16. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
1.1.1950
Gospodarsko poslopje (1797). Lastnik Peter Trnovšek - pri Kujarju, Podboršt 7.
15.8.1950
Pustova hiša v Podborštu št. 5, spredaj Žnidaršičevi panji. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Toplar (dvojni kozolec), Podboršt 5, pri Pusti. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Postelja. Lastnik Miha Petan - pri Rudarju, Podboršt 4.
15.8.1950
"Malən za ušen delat" (mlin), napravili so ga ruski vojni ujetniki 1915/16, Podboršt 5,...
15.8.1950
Hiša z dvoriščne strani, Podboršt 10. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
Pustov "toplar" (dvojni kozolec), Podboršt 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Pod, 32 m dolg, Podboršt 3, Zajc Janez. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
"Malən za ušen delat" (mlin), napravili so ga ruski vojni ujetniki 1915/16, Podboršt 5,...
1.1.1950
Vrezana letnica 1797. Lastnik Peter Trnovšek - pri Kujarju, Podboršt 7.